Artikkel

Nå har vi publisert i samme journal som Stephen Hawking

Nå har vi publisert i samme journal som Stephen Hawking

2015-prl-fig2.png

Det er vel en litt skrytete overskrift dette, men dere får bære over med meg. Det gjelder altså artikkelen "Bridging Three Orders of Magnitude: Multiple Scattered Waves Sense Fractal Microscopic Structures via Dispersion" som nettopp er publisert i Physical Review Letters.

Om denne journalen sies det: "many physicists and other scientists consider Physical Review Letters one of the most prestigious journals in the field of physics."

Vi har vært et internasjonalt team på 10 med bidrag fra UK, Frankrike, Norge, Australia og USA og arbeidet har tatt en 3-4 år. For mitt vedkommende går dette tilbake til mine forskningsopphold ved Institut Langevin i Paris 2008/2009 og King's College i London i fjor. Sven Peter Näsholm som var Post Doc her tidligere, men nå er på Norsar, er den andre norske medforfatteren.

Artikkelen omfatter teori, simuleringer og målinger. Det går på skjærbølger i området 600-1000 Hz som skapes ved hjelp av en vibrator og måles ved hjelp av magnetisk resonans avbildning (MRI). Dette er prinsippet for MR elastografi som er en lovende metode for karakterisering av kreftsvulster. Mediet inneholder partikler med størrelse 5 mikron.

Vårt nylig innvilgede EU-prosjekt FORCE - Imaging the Force of Cancer - bruker samme metode på lever, bryst og hjerne og de fleste av artikkelforfatterne er også involvert i dette prosjektet.

I de fleste avbildningsmetoder er det en grunnleggende nedre grense for hvor smått man kan se og den er på størrelsesorden med bølgelengden. I våre forsøk er bølgelengden ca 3 mm. Poenget i artikkelen er at vi kan måle tilstedeværelsen av små like store kuler som bare har diameter på 5 mikron, altså nesten 1/1000 av bølgelengden. Nå er det ikke slik at vi kan se enkeltkuler, vi kan bare se effekten av dem.

Betingelsen for dette er at de er fraktalt fordelt og det er de i hvertfall innenfor avstander under 30 mikron som er gjennomsnittsavstanden mellom dem. Vi måler hvordan hastigheten til bølgen får en karakteristisk variasjon med frekvens (dispersjon) som reflekterer fraktaldimensjonen.

Figuren over viser 1) fase ii) amplitude og iii) fasehastighet over et område med diameter 20 mm og til slutt iv) fasehastighetens variasjon med frekvens.

Motivasjonen vår er at blodårene (vaskulaturen) i kreftsvulster har fraktale egenskaper som kan forandre seg gjennom svulstens utvikling, og vårt arbeid kan være et skritt på veien mot å karakterisere slikt.

Og for at sammenligningen med Hawking ikke skal gå til hodet på meg, så har altså Hawking publisert 55 artikler i denne journalen så langt jeg kan se, mens jeg har bare én.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)