Artikkel

Hyggelig lesing

Hyggelig lesing

I dagens Aftenposten kan vi lese at nordmenn har svært god tro på forskning og artikken sier at vi faktisk er litt mer positive nå enn for 5 år siden.  For oss som driver med forskning er dette selvfølgelig hyggelig lesing.

[BAD IMAGE  LINK]

Datainnsamling i Afrika (HISP)

Ikke overraskene svarer mange av intervjuobjektene at de tror de vil oppleve de største personlige fremskrittene innen medisin og helse. Det vi vet er at fremskritt innen medisin og helse i årene som kommer vil være særlig avhengig av forsking og utvikling innen informatikk.

Institutt for informatikk har drevet forskning rettet mot medisin og helse i mange år, og instituttet er i dag involvert i store satsinger som  "Center for Cancer Biomedicine" og "Centre for Molycolar Biology and Neuroscience" ved UiO, samt "Centre for Biomedical Computing" på Simula.

Videre er vi involvert i prosjekter der det utvikles medisinsk teknisk utstyr, f.eks. i MELODY-prosjektet (MELODY  = Medical Sensing, Localization, and Communications using Ultra Wideband Technology). Innen helseområdet vil jeg i dette korte innlegget trekke frem Heath Information Systems Programme(HISP) og det nye prosjektet MobiHealth som jeg har kommentert tidligere på denne bloggen.

I tillegg til forskning innen medisin og helse er nordmenn opptatt av teknologi og bruk av teknologi. Dette krever forskning, ikke minst innen informatikk. Undersøkelsen som Aftenposten refereres til sier også at befolkningen er "svært interessert i grunnforskning og at departementene skal bruke mer penger på dette". Godt tenkt!

Det er analysebyrået TNS som har utført undersøkelsen i EU-landene, Sveits, Island og Norge. Det er EUs forskningsdirektorat som har bestilt undersøkelsen og over 27.000 personer er intervjuet.

Migration: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)