Artikkel

Pris til geostipendiat på SMPR 2015

Pris til geostipendiat på SMPR 2015

Kish Island: Fra prisutdelingen på konferansen SMPR 2015. Luc Girod nummer to fra venste.
Kish Island: Fra prisutdelingen på konferansen SMPR 2015. Luc Girod nummer to fra venste. Foto: Privat

I november ble den tredje SMPR 2015 konferansen om Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing, holdt ved University of Tehran, Kish Island, Hormozgan i Iran. Konferansen samler en rekke forskere innen området satellittdata og fjernobservasjon fra hele verden og fra Iran, og hadde i år 74 muntlige presentasjoner.

En av deltagerne på årets konferanse var stipendiat Luc Girod fra Institutt for geofag.

Girod deltok med en artikkel om: "Improvement of DEM generation from ASTER images using satellite jitter estimation and open source implementation". For dette arbeidet ble han tildelt prisen for beste artikkel på konferansen.

Girod er geomatiker innen fagfeltet fotogrammetri, og er til daglig Ph.d. ved Seksjon for naturgeografi og hydrologi, Institutt for geofag. Han er tilknyttet ERC- forskningsprosjektet Icemass.

Om SMPR

Konferansen er for forskere som arbeider med fjernobservasjon og satellittdata, modellering av geoinformasjon samt miljøovervåkning. Konferansen er organisert av International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, University of Tehran, UNESCO, GFZ Potsdam, DLR mfl.

Lenke til konferansen: smpr.ut.ac.ir