Artikkel

Frie forskermidler til 14

Fri forskning
Forskningsrådet har delt ut nærmere 1 milliard kroner til fri forskning. Foto: Colourbox

Frie forskermidler til 14

14 forskere innen realfag og teknologi ved UiO får til sammen opptil 116 millioner kroner i "julegave" fra Forskningsrådet gjennom programmene FRINATEK og FRIMEDBIO.

Syv av forskerne ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) har fått såkalte FRINATEK-midler fra Forskningsrådet. I tillegg har to fått gjennomslag i FRIMEDBIO-programmet. Hvert av prosjektene blir tildelt inntil 9 millioner kroner.

Det er også mange dyktige unge forskere ved fakultetet. Fem av disse har fått penger til fri prosjektstøtte, inntil 7 millioner kroner hver.

Forskningsrådets skal tildele i alt nærmere 2 milliarder kroner til Fri prosjektstøtte. Halvparten tildeles nå i desember, mens resten brukes under Toppforsk-tildelingen i slutten av januar neste år. Støtten som fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) har tildelt i denne omgang utgjør 253 millioner kroner fordelt på 35 prosjekter. Det er tildelt 422 millioner kroner til FRIMEDBIO.

UiO-forskere innen realfag og teknologi

FRINATEK-forskermidler

Professor Einar Uggerud, Kjemisk institutt

Prosjekt: The Chemistry of CO2 activation and fixation

Professor II Gaute Einevoll, Fysisk Institutt

Prosjekt: COmputing BRAin signals (COBRA): Biophysical computations of electrical and magnetic brain signals

Forsker Francois Renard, Institutt for geofag

Prosjekt: Unravelling the spatio-temporal nature of rock deformation using 4D X-ray tomography

Professor Torgeir B. Andersen, Institutt for geofag (og CEED)

Prosjekt: Hyperextension in magma-poor and magma-rich domains along the pre-Caledonian passive margin of Baltica

Forsker Ingunn K. Wehus, Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA)

Prosjekt: SPIDER: Imaging the birth of the universe from 38,000 meters above Antartica

Professor Kenneth H. Karlsen, Matematisk institutt

Prosjekt: Stochastic conservation laws

Professor Bent Øksendal, Matematisk institutt

Prosjekt: Challenges in Stochastic Control, Information and Applications

FRIMEDBIO-tildelinger

Øistein Holen, Institutt for biovitenskap (og CEES)

Prosjekt: The evolution of defence system: theory and experiment

Professor Inger Sandlie, Institutt for biovitenskap

Prosjekt: Intracellural immunity

Unge talenter

Postdoktor Ainara Nova - Kjemisk institutt (og CTCC)

Prosjekt: Rational catalyst design for transforming CO2 into industrially attractive products: Formic acid, polycarbonates and polyurethanes

Jon Christian Ottem, Matematisk institutt (begynner i januar)

Prosjekt: Positivity and geometry of higher codimension subvarieties

Postdoktor Mathew Domeier, Institutt for geofag (og CEED)

Prosjekt: A Model of Global Tectonics for the Last 600 Myr

Jack Leo, Institutt for biovitenskap

Prosjekt: Type Vd secretion: a virulens factor of Pseudomonas aeruginosa

Postdoktor Kjetil Lysne Voje, Institutt for biovitenskap (og CEES)

Prosjekt: Dissecting evolutionary rates across time: Bridging micro- and macroevolution, DETERMINE

Les også:

Tre fra Insitutt for geofag får Frinatek-midler

Fire nye forskningsrådsprosjekter til Matematisk institutt

Mer penger til fysikk i hjernen

Feiret unge forskere i toppklasse

Forskningsrådets side om tildelingen

Nettsidene til Fri prosjektstøtte

Les også

Professor Tom Lyche har utsikt over byen som den 40 år gamle algoritmen er oppkalt etterq

40 år med algoritmen du ikke vet om, men som alle bruker

Algoritmen nesten ingen ikke-matematikere har hørt om, men som brukes til veldig mye forskjellig, fyller 40 år i disse dager. Bildesign, flydesign, arkitektur, turbinproduksjon, animasjoner, karttegning, de glatte bokstavene du ser på akkurat nå: Oslo-algoritmen la grunnlaget for alt dette.

Thorium er kåret til Norges nasjonalgrunnstoff

Thorium er Norges nasjonalgrunnstoff

Oppkalt etter den norrøne guden Tor. Oppdaget i et mineral fra Norge. Store norske forekomster og muligens løsningen på fremtidens energibehov.