Artikkel

Hva er informatikk?

Hva er informatikk?

Hva er informatikk? Dette spørsmålet fikk jeg av en 16-åring i går kveld.  Jeg har fått dette spørsmålet noen ganger i løpet av de siste årene, først og fremst fra unge mennesker. Ludvig, 16-åringen fra i går kveld, fikk meg til å skrive dette innlegget.

At jeg synes spørsmålet er interessant er vel ingen overraskelse for noen. Spørsmål er godt og ikke helt lett å svare på. Jeg skal her prøve meg på en kort beskrivelsen  av hva informatikk er - krydret med noen få kommentarer.

[BAD IMAGE  LINK]

Den korte beskrivelsen av informatikk som vi bruker ved Institutt for informatikk er: Informatikk er læren om hvordan datasystemer konstrueres og brukes.

Her er det 9 ord, hvorav minst ett er vanskelig(!) og minst ett som fortjener en ekstra kommentar.

Informatikk =  IKT = IT?

Informatikk er utførlig beskrevet både i den norske og den engelske versjonen av Wikipedia. IKT og IT er mer brukt enn informatikk, noe som bl.a. skyldes at ordet informatikk er nesten fraværende i grunnskolen. IKT (Informasjons- og kommunikasjons- teknologi) og IT (Informasjons- teknologi) brukes i all hovedsak synonymt, og noen setter også likhetstegn mellom informatikk og IKT (eller IT). Informatikk er selvfølgelig mye teknologi, men omfatter også noe mer enn teknologi!

Det vanskelige ordet

Hva er et datasystem? Det vanlige er at et datasystem består av en eller flere datamaskiner som kjører programvare og kan være knyttet til et eller flere nettverk for overføring av data. Datasystemer brukes ofte synonymt med IKT-systemer.

Ordet som fortjener litt ekstra oppmerksomhet

Merk at vår definisjon av informatikk innholder både konstruksjon og bruk av datasystemer. Forståelsen av hvordan og hvor datasystemer brukes er i dag like viktig som hvordan de konstrueres.

Dette var et forsøk på å gjøre det kort, helt uten eksempler. Jeg håper Ludvig fikk med seg dette og litt til på grillfesten i går kveld!

Migration: 

Kommentarer

Det som kanskje er et like godt spørsmål er: Hva er forskjellen på datateknikk og informatikk?

Hei Mats,

Dette er også et godt spørsmål, og for å svare på spørsmålet kan vi ta det fra to vinkler:

1) Rundt omkring på læresteder i Norge brukes informatikk og datateknikk relativt synonymt, dvs. at den utdanningen som gis under disse to begrepene er relativt like (selv om det også stedvis er forskjeller).

2) Ordene "informatikk" og "datateknikk" er imidlertid nokså forskjellig. Datateknikk gir en klar assosiasjon til teknikk/teknologi for håndtering av data, mens informatikk henleder assosiasjonene til noe, inkludert teknologi, for håndtering av informasjon. I bunn og grunn kan forskjellen knyttes til betydningen av ordene "informasjon" og "data".

Takk for et godt spørsmål!

Vennlig hilsen
Morten

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)