Artikkel

Naturvitenskap

Tema: Naturvitenskap

Tonje Knutsen Sørdalens forskning har bidratt til endringer i hummer-forvaltningen

Hummerens sexliv skaper behov for større reservater

Hummerdamer foretrekker store karer med store klør, men dessverre er det også akkurat de som oftest går i fella. Nå har de store hummerne fått sterkere vern, etter at et forskningsprosjekt dokumenterte hvor viktige de er.

Den portugisiske kartografen Bartolomeu Velho tegnet dette geosentriske verdensbildet i 1568. I dag ser verdensbildet helt annerledes ut, mildest tal.

– Naturvitenskapen, og Gud, er noe vi er blitt enige om

– Det naturvitenskapelige verdensbildet vi opererer med i dag, er ikke en objektiv eller naturgitt størrelse. Naturvitenskapen eksisterer strengt tatt bare inne i hjernene hos de menneskene som er blitt enige om den, mener professor Aasmund Sudbø. Det samme kan man si om Gud, forresten.

Livsvitenskap er UiOs største satsing gjennom tidene

– Livsvitenskap handler om helse, miljø og bærekraft

– Hvis folk spør meg, sier jeg at det er livsvitenskap hvis det har med helse, miljø og bærekraft å gjøre, sier Carl Henrik Gørbitz. Han er leder for Universitetet i Oslos største faglige satsing noensinne, på nettopp livsvitenskap.