Image
Løven er blant artene som er utstilt i den nye utstillingen

Eksotiske dyr var en viktig del av utstillingene tidligere. Foto: Elina Melteig

Arter som var vanlige før finnes bare på museum i dag

Eksempler på arter som er borte for alltid eller står i fare for å forsvinne, kan ses i den nye utstillingen Natur i nød på Naturhistorisk museum.

Arter har til enhver tid kommet og gått, og naturen har alltid vært i endring. 

– Endringer i naturen er ikke et problem i seg selv. Utfordringen ligger i stor grad i hvor raskt endringene skjer, sier førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Kjetil Lysne Voje. 

På museet forskes det blant annet på evolusjon og kartlegging av naturtyper. Voje er en av ekspertene på evolusjon. Han forteller at arter har tilpasset seg endringer helt siden det oppstod liv for fire milliarder år siden. Problemet oppstår når endringene skjer for raskt: 

– Evolusjon fungerer ikke som redningsbøye for arter som får habitatet sitt omgjort til kjøpesenter eller tennisbaner på få uker, forklarer Voje. 

Klippeblåvinge er en av artene som er sterkt truet. Den trives godt i strandsonen hvor mange nordmenn har hytte. Foto: Elina Melteig

Viser fram objekter som ikke er vist før

Og det er det museet nå ønsker å vise fram. 13. januar 2023 åpnet utstillingen: Natur i nød. Her vises arter som er truet eller som allerede er utryddet. Mye av det som stilles ut har ikke vært stilt ut tidligere. 

– Det er ikke sikkert alle er klar over det, men objektene som er synlige for publikum representerer kun en ørliten fraksjon av det materiale som museet huser, forteller Voje. 

I samlingene til Naturhistorisk museum i Oslo er det mer enn seks millioner objekter, samlet inn over 200 år. 

– Disse samlingene er viktige arkiver med informasjon om hvor ulike arter har eksistert, og hvor de er å finne nå, sier Voje. 

De første utstillingene ved Naturhistorisk museum ble åpnet for litt over hundre år siden. Da kunne publikum se en montasje av seks utstoppede fjellrevvalper. 

– I dag ville det vært umulig å lage et liknende monter ettersom fjellrev er en sterkt truet art i Norge og er totalfredet, sier Voje. Og enkelte arter er borte for alltid. Noen arter som for få år siden var å finne ute i naturen er nå bare å se i montere på museer. Og noen eksempler på dette kan ses i denne utstillingen. 

Da Naturhistorisk museum åpnet var noe å av målet å vise eksotiske og fremmede arter. Foto: Elina Melteig

Samlingene viser naturendringene

Samlingene brukes aktivt i forskning på blant annet naturmangfold. De gir et historisk overblikk over hva som har vært, og er et tidsvitne på endringene i naturen. 

– Da Naturhistorisk museum åpnet utstillingene for publikum, var fokuset å vise fram eksotiske arter fra alle verdenshjørner, samt norsk fauna, forklarer Voje.

Det som før kunne være en samling med kuriosa, er nå et grunnlag for viktig forskning. 

– Våre samlinger gjør det derfor mulig å sammenlikne utbredelsen av arter nå med 10, 20, og mer enn 100 år tilbake i tid. Kartlegging av biologisk mangfold og en utforsking av hvordan dette mangfoldet har endret seg over tid er et gjennomgangstema for mye av forskningen ved museet, sier Voje. 

Han sier at utstillingen er en påminnelse om at vår adferd på kloden har en negativ påvirkning på en rekke arters levekår. Det sa også generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur, da hun åpnet utstillingen. 

– 90 prosent av verdens naturtap kan knyttes til forbruk og produksjon, sier Andaur. 

Selv om mange er blitt klar over at natur ikke er en uendelig ressurs sier hun at det er en stor omstilling som skal til. Hun viser til målene som ble satt under naturtoppmøtet i desember 2022, hvor det ble enighet om en «Parisavtale for naturen». Hun mener at det er et ambisiøst mål, men at det gir håp.

Utstillingen skal også ha en opptur

Utstillingen skal også vise hvordan vi kan ta bedre vare på naturen. 

Fakta

De fem største truslene mot natur

  • arealendringer
  • rovdrift
  • klimaendringer
  • forurensing
  • spredning av fremmede arter til nye områder

– Naturhistorisk museum har en viktig rolle i å formidle naturens mangfold i nåtid, fortid og fremtid. Dette er dessverre en svært aktuell utstilling, sier direktør ved Naturhistorisk museum, Brit Lisa Skjelkvåle.

Når vi vet noe om hva som truer naturen er det også mulig å gjøre noe med det. Utgangspunktet for utstillingen har vært FNs rapport om trusler mot natur. 

– Kunnskap om naturen er nøkkelen til å bedre ta vare på den. Naturen er i nød, men det er håp, sier Voje. 

De som har vært ansvarlige for å lage utstillingen, Petter Bøckman og Einar Strømnes, sier i åpningstalen at det har vært viktig for dem å ta lærdom fra andre museer som viser utstillinger det kan være vondt og vanskelig å ta innover seg: 

– Utstillingen skal følge elefanten: Hvis du begynner bakerst stiger kurven over hode og skuldre, men vi vil også ha en liten oppsving på slutten, derav snabel opp, sier Bøckman. 

Et elefantskjelett som tidligere ikke har vært stilt ut er å se i den nye utstillingen. Foto: Elina Melteig