Image
""

Professor Sunniva Siem (til høyre) med Høyre-leder Erna Solberg og dekan Solveig Kristensen foran OSCAR-instrumentet ved syklotronen. Foto: Eivind Torgersen/UiO

Erna Solberg på besøk i syklotronen

Høyre-leder Erna Solberg fikk høre mer om torskens genom, skyenes klimarolle og hydrogen som energikilde da hun besøkte Universitetet i Oslo.

– Jeg lærte blant annet litt om torskens genom, sa Erna Solberg etter dagens besøk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det var biologiprofessor Kjetil S. Jakobsen som fortalte om genomsekvenseringen som blant annet forklarer forskjellen på skrei og kysttorsk.

Solberg møtte også Trude Storelvmo, professor i meteorologi og oseanografi, som blant annet snakket om skyenes betydning for klimaet, og kjemiprofessor Truls Norby som oppdaterte Høyre-lederen på statusen for hydrogen som energikilde.

Solberg fikk også en omvisning ved syklotronen i kjelleren på Fysikkbygget der fysikkprofessor Sunniva Siem viste frem OSCAR, instrumentet som måler hva som skjer når de bitte små partiklene kolliderer og forklarte hvordan dette blant annet brukes i medisinsk forskning.

– For meg er det viktig å ha kunnskap om hvordan forskningsinstitusjonene våre jobber og hvilke utfordringer de har, men også om potensialet forskningen har inn i nærings- og arbeidsliv, sa Solberg til Titan.uio.no under arrangementet.

– Som politiker er det viktig å huske at universitetene både er utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner. Det er viktig at de gjør jobben sin knyttet til begge primæroppgavene. Derfor var det spennende å høre mer om Honours-programmet, sa Solberg.

Anders Malthe-Sørenssen, fysikkprofessor og leder for Honours-programmet, ga innblikk i tankene bak dette tverrfaglige studiet.

Det var dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som var vertskap for Solberg og hennes følge.

– Dette gjør vi for å synliggjøre fakultetet og de kvalitetene vi har både når det gjelder forskning og utdanning. Vi trenger å utvide kontaktflaten vår mot politisk ledelse og næringsliv og samfunnet for øvrig, sier dekan Solveig Kristensen.