Image
Foto: Yngve Vogt

Leif Ryvarden hedres med Bonnevieprisen 2022. Foto: Yngve Vogt/UiO

Årets Bonneviepris går til Leif Ryvarden

Professoren i mykologi får prisen for sitt arbeid med å formidle kunnskap om arter.
– Fantastisk stimulerende, sier Ryvarden.

Leif Ryvarden er professor emeritus i biologi ved Institutt for biovitenskap. Ryvarden får Bonnevieprisen 2022 for sitt arbeid med å dele kunnskap, blant annet gjennom flere større bestemmelsesverk, undervisning og aktiv formidling.

Bonnevieprisen deles ut av Norsk Biologiforening og skal hedre de som fremhever biologifaget på en god måte i norsk offentlighet eller i norsk skole.

– Ryvardens kompetanse og kunnskap har vært, og er et svært viktig bidrag for kommende biologer, sa Lousie Valestrand, styreleder i Norsk biologforening, under utdelingen på årets Bio-konferanse.

En av verdens fremste eksperter på vedboende sopp

Ryvarden har konsentrert seg om mykologi og har gjort en stor innsats både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesiell kompetanse om vedboende stilkesporesopper, som kjuker og barksopper. Han regnes som en av verdens fremste eksperter på vedboende sopp og er forfatter av flere omfattende floraverker. Han har også skrevet en rekke populærvitenskapelige bøker både om natur og friluftsliv.

– Tusen takk for prisen, det har vært en stor glede å få være ved universitetet, sa Ryvarden under utdelingen.

Ryvarden har undervist mye i utlandet i forbindelse med feltarbeid på vedboende sopp. Han har holdt kurs i mykologi ved universiteter i de fleste av de landene hvor han har arbeidet. Han har arbeidet i alle verdensdeler, spesielt i Sør- og Mellom-Amerika, Europa og Afrika.