Image
Marcel Moura og kjedefontene

Marcel Moura med en kjedefontene. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

YouTube-hit om metallkjeder ble forskning på toppnivå

«Så rart»-effekten: Ingenting vekker nysgjerrigheten hos forskere som når de ser noe de ikke forstår.

Ta et langt kjede av små metallkuler og slipp det ut fra en beholder. Kjedet glir ikke pent over kanten og ramler ned, slik som en kunne forvente, men står freidig rett opp fra beholderen i en bue.

Kjedefontene ved Fysikkbygningen
Kjedefontenen vekket nysgjerrigheten til UiO-forskerne. Foto: PoreLab

Fenomenet er kjent som «Mould-effekten» etter Steve Mould, som gjorde kjede-fontenen kjent i en YouTube-video i 2013.

En forskningsgruppe ved Cambridge-universitetet publiserte året etter det de mener er forklaringen på hva det er som skaper fontenen.

I tillegg til at den settes i gang og drives av tyngdekraften, som ventet, må det være noe som dytter kjedet oppover. Cambridge-gruppa viste til at siden hvert ledd i kjedet er stivt, får det en liten dytt av underlaget hver gang det bøyes oppover: Den ene enden av leddet dras oppover, noe som dytter den andre enden nedover i underlaget – og da vil underlaget «dytte tilbake».

Fant flere krav enn på Cambridge

Nå har forskere ved UiO gått Cambridge-forskernes konklusjon etter i sømmene med datasimuleringer og eksperimenter.

– Vi fant ut at disse effektene ikke er nok, forteller Marcel Moura, postdoktor ved PoreLab, et Senter for fremragende forskning (SFF).

For at det skal lages en fontene, trengs også små dytt fra et ujevnt underlag, som kjedet får når det trekkes et lite stykke bortover haugen av kjede før det bøyes oppover.

– Fra et jevnt underlag skapes det ingen fontene, sier Moura.

I videoen under viser Marcel Moura fontenen og forklarer fysikkenen bak:

– Hvorfor forsker dere på dette?

– Nye og overraskende fenomener, som går imot intuisjonen, dukker veldig sjelden opp i klassisk mekanikk, de kommer vanligvis i moderne fysikk. Så da vi så dette fenomenet, ble vi veldig nysgjerrige, sier Moura.

Kjedene er rundt oss

Kjeder finnes dessuten overalt: DNA'et vårt, skipsankere og undervannskabler er noen eksempler.

– Det er viktig å bygge kunnskap for å forstå dynamikken til kjeder generelt, mener Moura.

Vanligvis forsker han på prosesser i porøse medier, som CO2-lagring i gamle oljereservoarer eller vanning i jordbruket.

Les mer om Mouras forskning: 30 year old prediction on motion of fluids is verified

Vitenskapelig artikkel (open access):

Mechanism of the flying chain fountain

Mer på Titan.uio.no: