Image
 Edvard Aknes, Kristin Shaw, Corey Harris, Cédric Le Texier

Kristin Shaw skal bygge opp et nytt fagfelt innen matematikk i Norge. Her med resten av gruppen på UiO: Edvard Aknes (t.v.), Kristin Shaw, Corey Harris og Cédric Le Texier. Foto: Elisabeth Giil/UiO

2+5=5 og 2x5=7

Matematikkstykkene som ser feil ut for de fleste, er ifølge Kristin Shaw et eksempel på "et vakkert og fascinerende fagfelt med et stort potensial".

Norge og UiO har stolte matematiktradisjoner og har fostret en rekke spydspisser innen matematikken, ikke minst Niels Henrik Abel – som bærer navnet til en prestisjetung internasjonal matematikkpris

Gjennom et nytt, stort matematikkprogram er målet å spille i øverste liga innen «pure math», det vil si ren og grunnleggende matematikk.

Programmet, som er et samarbeid mellom de fire største universitetene i Norge, er delt opp i to delprogrammer: én miljøstøttedel for forskere i ren matematikk i Norge og én del for rekruttering av en ung toppforsker i faget ved hvert av de fire universitetene.

The Mathematics Programme in Norway

Et nytt prosjekt som skal styrke grunnforskningen og utdanningen innen matematikk i Norge. Programmet har en ramme på 96 millioner kroner over fire år.

Det er finansiert av UiO, NTNU, UiT og UiB, samt Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) og Tromsø forskningsstiftelse, som begge i stor grad baserer seg på donasjoner fra Trond Mohn.

Prosjektet på UiO har fått navnet Algebraic and tropical cycles in complex and tropical geometry.

Matematikkprogrammet støttes av Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse i tillegg til universitetene selv. I alt legges det inn 96 millioner kroner.

Internasjonale toppforskere på plass

De fire universitetene har ansatt hver sin internasjonale toppforsker innen grunnleggende matematikk. Disse skal i første omgang bidra i fire år - med mulighet for forlengelse. Canadiske Kristin Shaw er nå på plass på Matematisk institutt ved UiO.

Hun og de tre andre unge toppmatematikerne skal bidra til at matematikkmiljøet ved UiO og andre norske universiteter får et løft.

– Dette er en fantastisk mulighet. Jeg får frihet til å sette sammen en gruppe som i øyeblikket består av én masterstudent og to unge forskere. I tillegg får jeg mulighet til å jobbe med samarbeidspartnere både i Norge og utlandet, sier hun og smiler.

Shaw er allerede i gang med å knytte til seg en håndfull internasjonale spydspisser - blant annet fra USA, Tyskland og Frankrike - innen såkalt tropisk matematikk, som er Shaws fagfelt.

– Hva er tropisk matematikk? Har det noe med tropene å gjøre?

– IT-forskeren Imre Simon utviklet noe som vi i dag kaller tropisk aritmetikk. Han er fra Brasil, derfor tropisk. Tropisk matematikk er en teori som har lange røtter tilbake i tid, og den har også røtter fra en lang rekke felt innen matematikken. Ja, røttene går helt tilbake til Newton. Jeg gleder meg til å være med på å bygge opp dette fagfeltet i Norge, sier Shaw.

Reddet britiske banker

Hun forklarer at det som skiller regnemåten i tropisk matematikk fra vanlig matematikk, er at summen av to tall alltid er det største tallet. Derfor er for eksempel 2+5=5 og 7+3=7. Samtidig blir produktet av de to tallene lik summen av de to tallene, det vil si 2x5=7 og 7x3=10.

tropiskmatematikk
Tropisk matematikk modellert. Illustrasjon: Matematisk Institutt/Kristin Shaw

I og med at dette handler om grunnleggende matematikk, er det ofte først i fremtiden at man ser anvendelsesområdene. Men Shaw peker på at det vil bli et sentralt fundament for nye algoritmer og teknologiske nyvinninger.

Andre forskere har funnet anvendelser av tropisk matematikk, ikke minst innen økonomi. Blant annet var tropisk matematikk sentralt da Bank of Britain utviklet et system som reddet utsatte britiske banker under finanskrisen i 2008.

Shaw understreker at ideene til hva det kan brukes til, kommer underveis i forskningen.

– Dette er et vakkert og fascinerende fagfelt med et stort potensial.

Shaw påpeker at UiO-gruppen hun leder ikke bare jobber med tropisk matematikk, men også med forbindelser og applikasjoner til andre felt innen ren matematikk.

Vil du ha flere forskningsnyheter om matematikk, teknologi og realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Undervisning og konferanser

I tillegg til å utvikle fagfeltet gjennom forskning, har Shaw som mål også å engasjere masterstudenter i matematikk i arbeidet. Hun underviser også bachelorstudenter og håper å utvikle nye kurs for dem.

Hun vil også i bresjen for flere internasjonale konferanser. Allerede i mai vil ASGARD, den første av dem, gå av stabelen. En tidligere UiO-matematiker, Felipe Rincón, har ansvaret for denne.

Kontakt:

Forsker Kristin Shaw ved Matematisk institutt

Les mer på Titan.uio.no: