Image
fullmåne

Fullmånen er en del av regnestykket hvis du skal finne ut når det er påske. Foto: Colourbox

Datoene for påsken 2019 ble satt i 1583

De fleste har lært at første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. I 2019 er påskedagen 21. april. Hvordan stemmer det med regelen?

Artikkelen er skrevet av Per Barth Lilje

Ser man etter i Almanakk for Norge, ser man at vårjevndøgn 2019 er 20. mars, klokken 22.58 norsk normaltid. Videre er det fullmåne 3 timer og 45 minutter senere, 21. mars klokken 02.43. Første søndag etter 21. mars er 24. mars. Hvorfor er ikke påskedagen i 2019 24. mars, men 4 uker senere, den 21. april?

Bestemmelsen av tidspunkt for påsken har vært et viktig tema i de kristne kirkene fra de tidligste tider, og det var ofte bakgrunn for strid. Mye tyder på at de kristne på 200- og 300-tallet spurte jødiske naboer om når de feiret Pesach, den jødiske påsken, og la sin påskefeiring til samme tid.

Men på den tiden var heller ikke jødene så sikre på kalenderen. Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at alle kristne skulle ha en felles dag for påsken og at den skulle bestemmes uavhengig av jødene.

Regel fra 1583

Det er ikke plass her til å komme inn på alle stridigheter som fulgte senere, men vi hopper fram til den bestemmelsen av dag som paven ga for den katolske kirke fra 1583 og som de protestantiske land etterhvert også begynte å følge (men som ikke følges av den ortodokse kirke).

På den tiden var det ikke mulig å forhåndsberegne det nøyaktige tidspunktet for hverken vårjevndøgn eller fullmåne. Dessuten, man ville ha påsken på en gitt dato over hele verden, mens tidspunktene for vårjevndøgn og fullmåne var nettopp tidspunkter og kunne falle på to forskjellige datoer ut fra hvilken tidssone man var i.

Regelen fra 1583 er i utgangspunktet enkel: Påskedagen er første søndag etter første sykliske fullmåne som er på eller etter 21. mars.

Mens det astronomiske vårjevndøgnet kan finne sted 19., 20. eller 21. mars, er altså 21. mars alltid utgangspunktet for beregningen av påskedagen. Så kommer vi til begrepet syklisk fullmåne. Dette er en dato for fullmånen som er forhåndsberegnet ut fra en gammel metode som aldri gir mer enn to dager feil i forhold til tidspunktet for den virkelige fullmånen. Metoden er ganske komplisert, men bygger på den metoniske sykel, at det med ganske stor nøyaktighet blir fullmåne 235 ganger på 19 år.

Langt strekk

I 2019 er det syklisk fullmåne 20. mars – og igjen den 18. april. Astronomisk fullmåne er det, norsk tid, 21. mars og 19. april. Den første sykliske fullmåne på eller etter 21. mars er altså 18. april. Og den første søndagen deretter er 21. april, som dermed er påskedag 2019. Dette er en ganske sen dag for påsken, den tidligste mulige dato for påskedagen er 22. mars og den senest mulige er 25. april.

Artikkelforfattern er instituttleder ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Mer på Titan.uio.no: