Image
Paul Arne Østvær

Østvær viser fram den motiviske stabile fundamentalgruppen – en matematisk ligning han har utviklet selv og som han har skrevet om i det vitenskapelige tidsskriftet Advances in Mathematics i år sammen med Kyle Ormsby ved MIT. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Syv får Toppforsk-midler

Michael Welzl, Luc Rouppe van der Voort, Unni Olsbye, Paul Arne Østvær, Marianne Fyhn, Kjetill S. Jakobsen og Bengt G. Svensson kan sprette champagneflasken. De får alle 15-25 millioner kroner over 4-5 år gjennom FRIPRO Toppforsk til sine prosjekter.

Forskningsrådet kunngjorde i dag listen over forskere som får midler gjennom ordningen FRIPRO Toppforsk. Totalt ble det sendt inn 172 søknader og 46 av disse ble innvilget.

Syv av forskerene innen realfag og teknologi ved UiO nådde fram i den knivskarpe konkurransen.

De syv utvalgte

Disse forskerne er:

  • Førsteamanuensis Marianne Fyhn ved Institutt for biovitenskap med prosjektet "Multi-scale brain plasticity - from molecules to behaviour in life-long learning"
  • Professor Kjetill S. Jakobsen ved Institutt for biovitenskap med prosjektet Evolutionary and functional importance of simple repeats in the genome"
  • Professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt med prosjektet "Unravelling the potential of confinement effects in catalysts and adsorbents"
  • Professor Bengt G. Svensson ved Fysisk insitutt med prosjektet "Functionalizing defects in advanced semiconductors"
  • Professor Paul Arne Østvær ved Matematisk institutt med prosjektet "Motivic Hopf equations"
  • Professor Luc Rouppe van der Voort  ved Institutt for teoretisk astrofysikk med prosjektet "Unravelling the dynamics of the solar atmosphere"
  • Professor Michael Welzl ved Institutt for informatikk med prosjektet "Optimizations to compel adoption of RINA"

FRIPRO Toppforsk er et spleiselag mellom universitetetene eller andre forskningsinsstitusjoner og Forskningsrådet.

Vil utvikle flere verdensledende miljøer

–  Toppforsk er en ny og målrettet satsing for å sikre god, langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende innenfor sine felt. Det er en viktig oppfølging av målet i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning om å utvikle flere verdensledende miljøer i Norge, skriver statsminister Erna Solberg i pressemeldingen fra Forskningsrådet.

Hun påpeker at forskning og innovasjon er ett av denne regjeringens viktigste satsingsområder.

– Dersom vi skal klare omstillingen vi står midt oppe i, er vi avhengig av nye ideer og løsninger som kan skape nye arbeidsplasser og nye verdier, sier hun.

Les også:

Frie forskningsmidler til 14

Feiret unge forskere i toppklasse

Pressemeldingen fra Forskningsrådet