Image
Fri forskning

Forskningsrådet har delt ut nærmere 1 milliard kroner til fri forskning. Foto: Colourbox

Frie forskermidler til 14

14 forskere innen realfag og teknologi ved UiO får til sammen opptil 116 millioner kroner i "julegave" fra Forskningsrådet gjennom programmene FRINATEK og FRIMEDBIO.

Syv av forskerne ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) har fått såkalte FRINATEK-midler fra Forskningsrådet. I tillegg har to fått gjennomslag i FRIMEDBIO-programmet. Hvert av prosjektene blir tildelt inntil 9 millioner kroner.

Det er også mange dyktige unge forskere ved fakultetet. Fem av disse har fått penger til fri prosjektstøtte, inntil 7 millioner kroner hver.

Forskningsrådets skal tildele i alt nærmere 2 milliarder kroner til Fri prosjektstøtte. Halvparten tildeles nå i desember, mens resten brukes under Toppforsk-tildelingen i slutten av januar neste år. Støtten som fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) har tildelt i denne omgang utgjør 253 millioner kroner fordelt på 35 prosjekter. Det er tildelt 422 millioner kroner til FRIMEDBIO.

UiO-forskere innen realfag og teknologi

FRINATEK-forskermidler

Professor Einar Uggerud, Kjemisk institutt

Prosjekt: The Chemistry of CO2 activation and fixation

Professor II Gaute Einevoll, Fysisk Institutt

Prosjekt: COmputing BRAin signals (COBRA): Biophysical computations of electrical and magnetic brain signals

Forsker Francois Renard, Institutt for geofag

Prosjekt: Unravelling the spatio-temporal nature of rock deformation using 4D X-ray tomography

Professor Torgeir B. Andersen, Institutt for geofag (og CEED)

Prosjekt: Hyperextension in magma-poor and magma-rich domains along the pre-Caledonian passive margin of Baltica

Forsker Ingunn K. Wehus, Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA)

Prosjekt: SPIDER: Imaging the birth of the universe from 38,000 meters above Antartica

Professor Kenneth H. Karlsen, Matematisk institutt

Prosjekt: Stochastic conservation laws

Professor Bent Øksendal, Matematisk institutt

Prosjekt: Challenges in Stochastic Control, Information and Applications

FRIMEDBIO-tildelinger

Øistein Holen, Institutt for biovitenskap (og CEES)

Prosjekt: The evolution of defence system: theory and experiment

Professor Inger Sandlie, Institutt for biovitenskap

Prosjekt: Intracellural immunity

Unge talenter

Postdoktor Ainara Nova - Kjemisk institutt (og CTCC)

Prosjekt: Rational catalyst design for transforming CO2 into industrially attractive products: Formic acid, polycarbonates and polyurethanes

Jon Christian Ottem, Matematisk institutt (begynner i januar)

Prosjekt: Positivity and geometry of higher codimension subvarieties

Postdoktor Mathew Domeier, Institutt for geofag (og CEED)

Prosjekt: A Model of Global Tectonics for the Last 600 Myr

Jack Leo, Institutt for biovitenskap

Prosjekt: Type Vd secretion: a virulens factor of Pseudomonas aeruginosa

Postdoktor Kjetil Lysne Voje, Institutt for biovitenskap (og CEES)

Prosjekt: Dissecting evolutionary rates across time: Bridging micro- and macroevolution, DETERMINE

Les også:

Tre fra Insitutt for geofag får Frinatek-midler

Fire nye forskningsrådsprosjekter til Matematisk institutt

Mer penger til fysikk i hjernen

Feiret unge forskere i toppklasse

Forskningsrådets side om tildelingen

Nettsidene til Fri prosjektstøtte