Image

Nordområdene i Apollon

Universitetet i Oslo er en stor og aktiv bidragsyter til kunnskapsutviklingen i Nordområdene. Dette gjelder i hele bredden av UiOs faglige virksomhet og i den nye utgaven av Apollon kan du lese  om pulserende breer, russisk-amerikansk krangel om arktisk flora, miljøgifter i fugleblod, nordlyskaos og juridiske problemer når havisen smelter.

Vår aktivitet i Nordområdene, særlig knyttet til Svalbard og UNIS, er omfattende. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har per i dag over 100 forskere med aktivitet knyttet til ulike problemstillinger i Nordområdene. De fleste av disse er innen biovitenskap og geofag, men vi har også prosjekter innen fysikk, matematikk og kommunikasjonsteknologi knyttet til fenomener som enten finnes i Nordområdene eller som observeres av ulike typer måleinstrumenter utplassert på Svalbard. Selv om aktiviteten har vært omfattende i mange år, ser vi for oss en økning i årene som kommer. Ikke minst har vi store forventninger til det store nasjonale samarbeidsprosjektet "Arven etter Nansen".

Det vil bli for omfattende å gå i detalj rundt vårt samlede forskningsinteresser knyttet til Svalbard og Nordområdene, men i kort trekk kan de deles i tre hovedområder; i) miljø og klima, ii) økosystemer og naturressuser, og iii) sikkerhet og logistikk. I tillegg har vi et arbeid på gang for å definere noen viktige tverrfaglige forskningsområder som, i tillegg til naturvitenskap og teknologi, involvere viktige tema innen samfunnsvitenskap, humanistiske fag, medisin og jus. Forskning på sikkerhet i arktiske aktiviteter og internasjonale relasjoner vedrørende Arktis er typiske eksempler som krever en tverrfaglig tilnærming. UiOs faglige bredde og tyngde er godt tilpasset en økt tverrfaglig satsing på arktisk forskning og utdanning.

I vår nye portefølje med studieprogrammer på bachelor- og masternivå, som skal lanseres til høsten, blir det også enklere for studentene å ta deler av utdanningen hos UNIS på Svalbard. Et eget utvalg er godt i gang med å utrede dette!