Image
Professor Sunniva Siem ved blomstrende magnolia utenfor syklotronlaboratoriet ved UiO.

Sunniva Siem må få sin del av æren for kvinnetrøkket i kjernefysikk. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

Vil lage et «nytt Algeta» med Oslo-syklotronen

Kjernefysikere og –kjemikere ved UiO er tildelt Idéprisen 2016 for sin idé om produksjon av radioaktivt astat til bruk i kreftmedisiner.

Medisiner som søker seg fram til kreftcellene har vært i rivende utvikling de siste årene. Dessverre har ikke effekten av medisinene vært så god som en kunne ønske.

Alfastråling (heliumkjerner) er en av de beste «kreftcelledreperne.» Kan vi hekte stoffer som sender ut alfastråler på molekyler som søker seg til kreftceller vil vi derfor ha en effektiv medisin.

Professor Sunniva Siem ved blomstrende magnolia utenfor syklotronlaboratoriet ved UiO.

Professor Sunniva Siem utenfor syklotronlaboratoriet ved UiO. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

Algeta, med deres medisin Xofigo mot prostatakreft med spredning, utnytter nettopp dette prinsippet. Algeta ble grunnlagt av en kjemiker fra UiO, Roy H. Larsen, og en onkolog fra Oslo universitetssykehus/UiO Øyvind S. Bruland, og solgt til Bayer for 17,6 milliarder norske kroner i 2014.

Bruker supersjeldent grunnstoff

Algeta bruker radium som kilde til alfastråling. I det nye prosjektet ved syklotronen vil forskerne bruke astat istedenfor radium. Astat er det sjeldneste grunnstoffet på jorda, men kan bli svært viktig i kreftbehandling.

– Astat har faktisk potensiale til å bli enda bedre enn Algetas Xofigo-medisin.

Det forteller Bent Schoultz ved Kjemisk institutt, og forklarer:

– Astat vil kunne ha mye større bruksområder enn radium fordi den kan hektes på mange forskjellige biomolekyler.

Siden astat forekommer ekstremt sjeldent naturlig, og har kort halveringstid (7,2 timer), er den ferskvare.

Bombarderer atomkjerner

Forskerne ved syklotronen skal produsere astat ved å bombardere atomkjerner av vismut med heliumatomer som er akselerert til svært høy energi.

Idéprisen 2016

Inven2 - UiO og OUS’ kommersialiseringsselskap - har tildelt Idéprisen 2016 til 3 prosjekter, som får 50.000 kroner hver.

Ett av prosjektene får i tillegg Folkets idépris og doblet prispengene.

Stem på Folkets pris innen 30. april.

Fysikerne og kjemikernes idé heter «Strålekilde for bedre kreftbehandling»

Syklotronen til UiO er Norges kraftigste partikkelakselerator, noe som gjør det mulig å få til kjernereaksjoner som ikke kan oppnås andre steder i landet.

– Innovasjonen vår, den vi er belønnet med Idéprisen for, er en teknikk som vil gjøre det mulig å produsere astat i større mengder, forteller prosjektleder Sunniva Siem ved Fysisk institutt.

Når astat blir tilgjengelig i tilstrekkelige mengder kommer prosjektet til å fokusere på merking og framstilling av potensielle bæremolekyler – molekyler som kan sørge for å bringe astat-medisinen fram til kreftcellene.

I første omgang blir det til kreftformer knyttet til bryst, tarm, prostata og lunge.

Les mer på Titian.uio.no:

Kjemien som kan gi deg bedre helse

Modellerer hjernen som en elektrokjemisk maskin

Innovasjonen blomstrer

Kontakt:

Professor Sunniva Siem ved Fysisk institutt

Forsker Bent Wilhelm Schoultz ved Kjemisk institutt