Image
To forskere ved Oslo Bioimpedance Group opererer på gris ved OUS

Håvard Kalvøy og Christian Tronstad fra Oslo Bioimpedance Group gjennomfører en test på gris

Boom for elektrisk medisin

Blodsukkermålinger uten nålestikk, riktig plassering av pacemaker og færre nerveskader ved lokalbedøvelse. Tre ulike anvendelser, men basert på samme prinsipp: Måling av de elektriske egenskapene til biologisk vev, eller bioimpedans.

– Vi snakker om svært sensitive målinger. Dette er et ideelt verktøy for å si noe om det vevet du måler på, forteller Ørjan G. Martinsen, elektronikkprofessor og koordinator for Oslo Bioimpedance Group.

Forskningsgruppa hans samarbeider tett med Oslo universitetssykehus og firmaer som lager medisinsk-teknisk utstyr. Tre av anvendelsene ble nylig presentert på et åpent seminar om sensorer på og inni kroppen.

– Banebrytende i diabetesmarkedet

Diabetikere kan ha behov for å kjenne blodsukkernivået sitt fra time til time. Da er det praktisk om målingene kan gjøres uten nålestikk eller andre inngrep.

– Ikke-invasive målinger er medisinsk teknologis hellige gral, sier Espen Krogh i Prediktor Medical.

Firmaet hans utvikler et instrument for ikke-blodig glukosemåling som pasienten kan bære som et armbånd.

Instrumentet har to sensorer: En for bioimpedans og en optikksensor som måler nær-infrarødt lys, og kan måle både blodsukker og laktat.

Cutting Edge Business Insight

Dette er en ny serie frokostseminarer i regi av Oslotech, Inven2 og UiO.

Her presenteres aktuelle tema innen vitenskap og teknologi som vil prege utviklingen de kommende årene.

Det kan være både gjennombrudd i forskningen og selskaper som har begynt å kommersialisere. Tema vil spenne bredt fra medisin og bioteknologi til IKT, materialvitenskap, energi, psykologi og mye mer. Det handler om banebrytende forskning på i Osloregionen, som det er knyttet et interessant verdiskapingspotensial til. 

Følg med på facebooksiden til Cutting Edge

Målet er å få instrumentet godkjent som medisinsk utstyr, men Prediktor Medical ser også på anvendelser innen idretts- og det bærbare helse-markedet.

– Vi tror vi har en teknologi som vil være banebrytende i diabetesmarkedet, sier Krogh, og peker på det årlig omsettes for 12 milliarder amerikanske dollar innen glukosemålinger.

Les Teknisk Ukeblads reportasje fra Prediktor Medical: 400 millioner mennesker i verden trenger en slik dings. Nå kommer en norsk revolusjon

Mindre dødelig hjertesvikt

Hjertesvikt er en viktig årsak til død i den vestlige verden. Noen av pasientene kan hjelpes av pacemaker.

Men skal pacemakeren redusere dødeligheten er det avgjørende at elektrodene plasseres riktig.

Overlege og forsker ved Rikshospitalet og Center for Cardiological Innovation, Hans Henrik Odland, bruker bioimpedansmålinger til hjelp under hjerteoperasjoner av pasienter med blokk i venstre hjertekammer.

– Det er helt avgjørende at pacemakerledningen til venstre hjertekammer plasseres riktig, forteller han.

– Dødeligheten faller fra 30 prosent til i beste fall under 5 prosent over en 5-års periode. Bioimpedansmålingene kan vise seg svært nyttige for å hjelpe oss her.

Ikke en millimeter feil

Nerveblokade er en mye brukt form for lokalbedøvelse. Den går ut på å injisere et medikament i nærheten av en nerve, for eksempel i skulderen for å kunne operere i armen.

Utfordringen er å sette nåla en millimeter unna nerven, men for all del ikke i den - det kan føre til skader og smerter.

– Av omlag 2,6 millioner årlige nerveblokader, fører 10.000 til kroniske smerter eller lammelser, forteller Håvard Kalvøy ved Oslo universitetssykehus.

Til å hjelpe seg bruker forskerne "smarte nåler» - bittesmå elektroder plassert på en nålespiss. Ved hjelp av bioimpedansmålinger kan nåla se hva slags vev den befinner seg i - om det er nerve, muskler eller fett.

Les mer:

Sprøytespiss med elektrisk øye

400 millioner mennesker i verden trenger en slik dings. Nå kommer en norsk revolusjon

Titans temaside om innovasjon ved UiO

Kontakt:

Professor Ørjan G. Martinsen ved Fysisk institutt