Image
MichaelHeeremans, IrinaPene, AdnanLatif

Michael Heeremans (t.v.), Irina Pene og Adnan Latif håper å bidra til en slags oljebransjens svar på Google. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Utvikler edderkoppnett for oljebransjen

Mange ansatte i de store oljeselskapene bruker mye av tiden sin på å lete etter data. UiO-forskere jobber med å binde sammen alle disse dataene.

Det kan handle om geologiske forhold i berggrunnen som har betydning for oljenæringen. Det kan være seismikk-, brønn-, kjerne eller andre geologiske og geofysiske data. I tillegg kan det handle om administrative data, som er viktig å vurdere mens oljeselskapene leter etter olje og gass.

Denne viktige informasjonen befinner seg ofte på ulike steder, i ulike databaser og ulike servere – i ulike «siloer». De er behandlet i ulike programvarer. Det er også ofte teknologiske plattformer som ikke «snakker» sammen.

Oljebransjens svar på Google

– Det er lett å rote seg bort i databasene og rett og slett ikke finne det man jakter på. Målet er å utvikle en løsning som gjør at man kan søke på alle relevante data fra et sted strukturert som et edderkoppnett, et slags oljebransjens svar på Google, sier prosjektleder Adnan Latif.

Han samarbeider tett med geoforsker Irina Pene, senioringeniør Michael Heeremans og flere informatikkforskere om å utvikle en plattform som gir bedre bruk av data. Det skal effektivisere arbeidsdagen for de ansatte, slik at de får enklere tilgang og et godt søkeverktøy.

– Dette skal ikke erstatte dataforvaltere, men hjelpe dem å gjøre en bedre og mer effektiv jobb. De slipper å bruke unødig lang tid på leting etter data, understreker Heeremans.

Mange ulike datasett

SIRIUS

Et nytt SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) ved navn Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain - Senter for skalerbar datatilgang i olje- og gass industrien.

Finansieringen er i øyeblikket på nærmere 300 millioner kroner fordelt på Forskningsrådet, deltakende universiteter og industripartnere.

Deltakere:

  • Universitetet i Oslo (ledelse), University of Oxford, NTNU, Simula Reserach Laboratory.
  • Statoil, Computas, Schlumberger, Kadme, IBM, OSIsoft, Numascale, Evry, Dolphin, DNV GL, SAP.

Det dreier seg blant annet om å integrere mange selvstendige datasett – ikke minst data fra oljeleting (exploration), boring (drilling) og produksjon.

– Vi ser på hele spekteret av data, også kompliserte og ustrukturerte data. Det er en vanskelig og krevende oppgave, sier Heeremans.

Prosjektet er en del av Exploration-delen i SIRIUS, et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) rettet mot oljebransjen. SIRIUS styres av UiO og har en lang rekke partnere fra næringsliv, universiteter og forskning.

I tillegg til datatilgang jobber forskerne med å utvikle innovative løsninger for å støtte arbeidsflyten som forvandler dataene til innsikt og i neste omgang til beslutninger. 

Dette er på mange måter en forlengelse eller utvidelse av EU-prosjektet Optique, som handlet om Big Data-systemer som finner fram riktig informasjon i enorme databaser. I dette konkrete geologi-prosjektet var Statoil (nå Equinor) den sentrale samarbeidspartneren.

For flere nyheter om teknologi og realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

– Digitaliseringen er ryggraden

– Arbeidsflyten i sektoren endres i stor fart. Og innovasjon og digitalisering er ryggraden i dette, sier Latif, som påpeker at det er viktig at alle aktører snakker godt sammen for å finne og vurdere muligheter – slik at man møter behovene i oljebransjen.

– Vi har også stor tro på at det kan komme et nytt selskap ut av dette arbeidet. Det dukker stadig opp ideer som kan bli innovative prosjekter. Og det er jo hele poenget med senteret, sier Pene, som påpeker at brukervennlighet er i høysetet i all utviklingen.

– Vi tenker på sluttbrukerne hele veien, sier hun.

Pilot for offentlige data

Geoforskerne arbeider også med en pilot for håndtering av offentlige data innen oljeleting og utvinning. Her samarbeider de med selskapet Kadme, som har et eksisterende verktøy for lettere tilgang og bedre søkedata i Diskos.

Diskos er et nasjonalt datalager for denne typen informasjon og håndteres av Oljedirektoratet. Forskerne utvikler algoritmer som forbedrer søkene i Diskos-databasen.

– Det er på høy tid. For slik det er nå, er ikke Diskos effektiv. Vi ønsker å kunne tilby aktive verktøy innen oljeleting, sier Pene.

olje, oljeplattform
Også oljebransjen jakter på bedre digitale løsninger. Foto: Colourbox

Forskerne mener potensialet er stort og vil forsøke å implementere så mye data i verktøyene som mulig. Utviklingen av de nye plattformene er forøvrig basert på åpen kildekode.

– Vi opplever at oljebransjen virkelig ønsker denne typen forskning. Og det vil ikke bare gjøre arbeidsflyten bedre, det vil kunne spare dem for store summer, mener Heeremans.

Equinor er enig i at dette arbeidet er viktig og nyttig for dem .

– Vi setter pris på innovasjon og teknologiutvikling for å tilgjengeliggjøre data, for sammenstilling samt bedre og mer intelligent datautforskning for undergrunnsdata. Det er bra at SIRIUS fokuserer på dette, sier seniorrådgiver Knut Sebastian Tungland i Equinor.

– Bedre kunnskap om og utnyttelse av slike data gjør oss bedre i stand til å vurdere hvordan vi kan utnytte eksisterende anlegg og øke produksjonen og levetiden og for å finne nye reservoarer, legger han til.

Mer på Titan.uio.no:

Kontakter:

Prosjektleder Adnan Latif ved Institutt for informatikk

Forsker Irina Pene ved Institutt for geofag

Senioringeniør Michael Heeremans ved Institutt for geofag