Lærings- og arbeidsmiljø - studentene som vår viktigste ressurs

Da er morgendagens presentasjon nesten klar. Jeg har blitt invitert til å snakke om erfaringer og refleksjoner rundt arbeids og læringsmiljø under UiOs store arbeidsmiljøsamling i Gamle Logen. Over 100 deltakere er påmeldt, og UiO:livsvitenskap er forsåvidt anledningen.
 
Sammenhengen mellom de store strategiske visjonene og det arbeidet som skjer i hverdagen kan være utfordrende. UiO:livsvitenskap er en satsning som skal videreutvikle UiO til et internasjonalt kraftsentrum innen faget. Samtidig skal satsningen være viktig for samfunnet rundt oss. Mange er involvert. Ofte er mye fokus på våre fremste vitenskapere og undervisere, men de fungerer ikke i et vakuum. Her er det et mangfold av involverte. De unge forskertalentene er direkte involvert, men det er også et stort støtteapparat rundt faget. Jeg er selv en del av dette. Teknisk tilsatte og administrativt tilsatte,alle er viktige i sine roller, og alle kan bidra til at vi i fellesskap når våre mål.
 
Entropica@FI