Image
Dagens islandshester nedstammer antakelig fra hestene som ble gravlagt sammen med vikinger på Island.

Dagens islandshester nedstammer antakelig fra hestene forskerne finner rester av i gamle vikinggraver.

Hingster i vikinggraver vekker internasjonal interesse

Nyheten om at mektige vikinger på Island ble gravlagt sammen med hingster eller vallaker, vekker stor interesse i utlandet. Blant mediene som har omtalt det nye forskningsresultatet, finner vi Newsweek, Daily Mail, Smithsonian og wyborcza.pl.

Albina Hulda Pálsdottir og Sanne Boessenkool
Albina Hulda Pálsdottir (t.v.) og Sanne Boessenkool var med på forskerlaget som fjernet tvilen: Hestene i vikinggraver på Island var av hankjønn. Foto: Bjarne Røsjø/UiO Bruk bildet.

Et tverrfaglig forskerteam med arkeologer, genetikere og historikere fra Island, Norge, Danmark, Storbritannia og Frankrike publiserte 11. desember 2018 en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Journal of Archaeological Sciences, etter at de hadde undersøkt eldgammelt DNA (ancient DNA) fra rester etter hester som ble funnet i mer enn 1000 år gamle graver på Island.

Islandske arkeologer har i løpet av flere tiår undersøkt rester etter mer enn 350 graver fra vikingtiden, og i ca. 150 av dem ble det funnet tenner eller skjelettdeler etter hester. Forskerne i prosjektet som ble ledet fra Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Institutt for biovitenskap på UiO har nå undersøkt eldgammelt DNA fra 19 hester i slike graver, og dokumentert at alle hestene – unntatt én – var av hankjønn.

Newsweek og Morgunblaðið

En norskspråklig populærvitenskapelig artikkel om funnet ble publisert på Titan.uio.no 12. desember 2018, etterfulgt av en engelskspråklig artikkel 19. desember med republisering på den europeiske nyhetstjenesten AlphaGalileo 2. januar 2019. De tre engelskspråklige kildene – den vitenskapelige artikkelen samt Titans og AlphaGalileos omtaler – har nå ført til at artikkelen er blitt sitert en rekke steder i utenlandske medier – fra amerikanske Newsweek til polske wyboercza.pl og portugisiske ZAP. Nyheten ble også behørig omtalt i papirutgaven av Islands nest største avis, Morgunblaðið.

– Når 18 av de 19 gravlagte hestene var av hankjønn, må det ha vært et bevisst valg som lå til grunn. Det er naturlig å tenke seg at slaktingen av de virile og til dels aggressive hanndyrene må ha foregått som ledd i et gravferdsritual som hadde til hensikt å markere en status, mener arkeologen Dr. Rúnar Leifsson fra Islands direktorat for kulturminnevern (Minjastofnun Íslands). Han er en av medforfatterne i den vitenskapelige artikkelen.

CEES-forskerne Sanne Boessenkool og Albina Hulda Palsdottir ved UiO har mange gode erfaringer med det tverrfaglige samarbeidet i prosjektet.

– Tverrfaglig arbeid er vanskelig, ikke minst fordi for eksempel biologer og arkeologer bruker ulikt språk og skriver vitenskapelige artikler på ulike måter. Men når vi virkelig får det til, som i dette tilfellet, finner vi ut av ting som ingen av oss ville klart alene, sier Pálsdottir.

Kontaktpersoner:

Albina Hulda Pálsdottir, CEES og Institutt for biovitenskap

Sanne Boessenkool, CEES og Institutt for biovitenskap

Andre mediers omtale av det nye forskningsresultatet:

Forskning.no: Mektige islandske vikinger fikk hingster med seg i graven

Altmetric: Oversikt over nyhetsartikler, blogger og spredningen på Twitter og Reddit

Newsweek: Powerful Male Vikings Were Buried With Their Powerful Male Horses

Heritage Daily: Powerful Icelandic Vikings were buried with stallions

Horsetalk.co.nz: Highly ranked Icelandic Vikings were buried with male horses – study

Phys.org: Powerful Icelandic Vikings were buried with stallions

CBC: Horses buried with Icelandic Viking nobles were male, ancient DNA shows

LiveScience: Ancient DNA from Viking Graves Proves the Fierce Fighters Rode Male Horses

Arkeolojik Haber: Vikingler kısrak yerine aygırlara binmeyi tercih ediyordu

Archaeology: DNA Suggests Iceland’s Vikings Were Buried With Male Horses

Frettir: Lítið um hryssur í kumlum víkinga

Bændablaðið: Folum fórnað

Inquisitr: Ancient Horse DNA from Burial Sites in Iceland Suggests That Viking Age Warriors Preferred Male Horses

AlphaGalileo: Powerful Icelandic Vikings were buried with stallions

Den vitenskapelige artikkelen:

Heidi Nistelberger, Albína Hulda Pálsdóttir, Bastiaan Star, Rúnar Leifsson, Agata T. Gondek, Ludovic Orlando, James H. Barrett, Jón Hallsteinn Hallsson, Sanne Boessenkool:
Sexing Viking Age horses from burial and non-1 burial sites in Iceland using ancient DNA. Journal of Archaeological Sciences, December 2018.

Les mer på Titan: