Image
Michelangelo, arvesynden

Utgangspunktet for arvesynden, slik Michelangelo så det for seg. Utsnitt fra maleriet i Det sixtinske kapell. Foto: Wikimedia Commons

Nye bevis for arvesynden?

Kan foreldrenes umoralske handlinger øke sjansen for spedalskhet?

Du fnyser kanskje av denne overskriften? Men hvordan vet vi egentlig at vi blir syke av bakterier og ikke på grunn av djevelen, vond lukt eller fordi nabokonen har kastet en forbannelse?

Katrine Bølstad, tidligere MNKOM-student.

Den som sitter et sted hvor en uren har sittet, blir uren frem til kvelden. Den som tar på en uren, blir uren frem til kvelden. “This is the law of the plague”, sang Diamanda Galas i 1986. Teksten er hentet fra Det gamle testamentet, og hun satte det inn i samtidens perspektiv. Panikken rundt HIV-epidemien minnet om stigmatiseringen av de spedalske.

Bibelsitatet viser at vi lenge har hatt et slags konsept om smitte, selv om urenhet er et svært uklart begrep i Bibelen, en salig sammenblanding av menstruasjonsblod, pest og umoral. Behandlingen som befales har rasjonelle elementer, som brenning av klær, men innebærer også blant annet brenning av geiter som offer til Gud.

Fra støv til fluer

En av teoriene som var i konflikt med smittekonseptet, var teorien om spontan generasjon. Det er teorien om at levende ting kan oppstå fra ikke-levende ting. For eksempel at fluer kan oppstå fra støv, eller at mark oppstår fra dødt kjøtt, og at dette er noe som skjer hele tiden i det daglige.

Teorien har en lang historie, og det var Aristoteles som først tydelig formulerte den. Helt frem til 1870-tallet var uenighet om teorien en relevant vitenskapelig diskusjon.

Flere eksperimenter ledet frem til motbevisning av teorien, og Louis Pasteur utførte det siste, avgjørende eksperimentet. Det ble utført ved at Pasteur kokte kraft i én flaske med krum hals og i én med rett hals. I flasken med krum hals kom ikke bakterier fra luften ned i flasken, og kraften forble steril. I flasken med rett hals kom bakterier ned til kraften, og den ble grumsete.

Kraften ble altså ikke grumsete og full av mikroorganismer av seg selv. Det krevdes støvpartikler med bakterier på fra lufta. Pasteur har derfor fått æren for teorien om biogenesis: at levende ting oppstår fra andre levende ting ut fra reproduksjon.

Louis Pasteur

Enkelte sykdommer, som pest og syfilis, har historisk vært ansett som smittsomme. Men det var ikke noen selvfølge at nettopp bakterier eller virus var kilden.

Teorien om miasma (luftsmitte) var utbredt. Man ble syk av utstråling fra råtnende materiale, og den dårlige luften ble spredt om natten.

En annen teori var at vond lukt fra skittent materiale kunne smitte. I tråd med denne logikken behandlet en pasienter med vond lukt fra ekskrementer. Aromaterapi er nåtidens levninger av denne behandlingsformen.

Sykdommene var ikke ansett som selvstendige organismer, men som noe som var knyttet til hver enkelt pasient. Smitten kunne bli til forskjellige sykdommer ut fra det unike ved hver person.

The germ theory of disease

Germ theory, teorien om at mange sykdommer forårsakes av mikroorganismer, kom på begynnelsen av 1800-tallet, men var svært kontroversiell.

Barseldødeligheten var ekstremt høy, og barselinfeksjoner på sykehusene ble ikke ansett som smittsomme. Leger kunne gå rett fra en obduksjon av en kvinne - uten å vaske hendene - til en ny fødsel. Oliver Wendell Holmes foreslo at infeksjonene kunne være smittsomme, og Ignaz Semmelveis, som Jens Bjørneboe skrev teater om, utførte eksperimenter med håndvask på sykehus. Begge ble latterliggjort av samtidige leger.

Robert Koch var Louis Pasteurs konkurrent og en viktig person i utviklingen av germ theory. Koch beviste at spesifikke bakterier er årsaken til spesifikke sykdommer og at sykdom smitter fra person til person. I Kochs eksperiment ble vev tatt fra en død, syk mus, og mikroorganismene ble rendyrket og identifisert. Mikroorganismene ble injisert i en frisk mus, som så ble syk. Mikroorganismer fra denne musen ble rendyrket, og da de ble sammenliknet med mikroorganismene fra den første musen, var de identiske.

Ikke før på slutten av 1800-tallet ble the germ theory of disease ordentlig utviklet og akseptert blant leger. Robert Koch hadde da identifisert bakteriene som ga anthrax, kolera og tuberkolose, og Louis Pasteur utviklet de første vaksinene.

Og ikke minst hadde bergenseren Armauer Hansen oppdaget leprabasillen. Bakterien gir det som i Bibelen kalles spedalskhet og er knyttet til forestillingen om det urene. De spedalske hadde til alle tider vært en svært stigmatisert gruppe.

LES OGSÅ: Lar bakteriene bygge betong

Guddommelig straff

Du synes kanskje overskriften på denne artikkelen var tøysete, men i vår judeo-kristne kultur har sykdom tradisjonelt blitt ansett som guddommelig straff. Behandling mot seksuelt overførbare sykdommer som syfilis er blitt motarbeidet fordi man mente det ville føre til mer umoralsk oppførsel. Fortsatt eksisterer en sammenblanding av moral og helse når det gjelder religiøse regler for mat og seksualitet. Og menstruasjonsblod er fortsatt tabu.

I HIV-epidemiens tidlige dager på 80-tallet trodde mange først at bare homoseksuelle menn kunne bli syke, og det tok unødvendig lang tid før man fikk slått fast at det nettopp var en smittsom sykdom og ikke en livsstilssykdom.

Hvis umoral hadde noe med opphavet til epidemien å gjøre overhodet, bør kanskje ikke umoralen knyttes til sodomi, men til følgene av Belgias undertrykking av Kongo og de store samfunnsendringene under frigjøringen på 60-tallet.

Store, reisende folkemengder og dårlige hygieniske forhold under frigjøringen var ideelle forhold for spredning av mikroorganismen. Den umoralske adferden ligger i en forstand hos Belgia og ikke hos dem som ble straffet for det. Lot Gud Kongo arve synden fra Belgia?

Kilder og videre lesning:

Det gamle testamentet, 3. mosebok, kapittel 13-15
Om HIV-epidemiens opprinnelse i Science
Om smittens historie i Contagion/Harvard University Library
Lepramuseet i Bergen

Flere artikler fra studenter som har gått på formidlingskurset MNKOM

Mer fra Titan.uio.no:
UiO-forskere undersøker om Donald Trump er julenissen
Nå kommer robotene som lærer som et menneske
Drømmer om å avsløre hvordan jorda henger sammen