Image
marihuana

Både røyking av tørket marihuana og pollen fra planten kan gi allergiske reaksjoner. Foto: Colourbox

Mer marihuanabruk gir økt kunnskap om allergier

Økt bruk og dyrking av marihuana kan få uforutsette konsekvenser. En studie viser at bruken kan gi allergiske reaksjoner.

Eirin Bruholt, MNKOM

Immunologspesialistene Thad Ocampo og Tonya Rans  ved Wilford Hall Ambulatory Surgical Center i USA har gjennomgått forskningen på allergiske reaksjoner og marihuana og funnet at folk kan få en allergisk reaksjon både fra røyk og pollen fra planten.

Allergier oppstår som et resultat av et overfølsomt immunforsvar, og kroppen tolker pollen som et angrep. Immunforsvaret tror rett og slett at pollenkornene er parasitter som prøver å skade oss og vil følgelig angripe pollenkornene.

Ved eksponering vil folk som er allergiske oppleve typiske allergisymptomer som rennende nese, hosting og nysing.

Ved å ta på plantene kan noen  få symptomer som elveblest og kløe i øynene, og i noen særtilfeller kan den allergiske reaksjonen føre til allergisk sjokk, som kan være dødelig.

Mindre skepsis

Ifølge en studie utført av World Journal of AIDS i 2015, blir marihuana i mindre grad enn tidligere sett på som farlig. Her ble 600 000 personer  spurt om sitt syn på marihuana.

marihuana

Marihuana er de fruktbærende toppskuddene på cannabisplanten. Hasj kommer fra samme plante.

Marihuana er et rusmiddel som etter norsk lovgivning regnes som narkotika.

I Norge er medisinsk cannabis i noen tilfeller tillatt brukt ved kreft og smerter, men kun foreskrevet av spesialist.

I den første studien fra 2002 svarte 51 prosent at det var stor risiko forbundet med å røyke hasj én eller to ganger i uken. Ti år senere var det derimot bare 40 prosent som mente at det var stor risiko forbundet med forbruket.

Mer utbredt bruk

- Når bruken av cannabis blir vanligere, og med legaliseringen i mange av USAs stater, vil det dukke opp eksempler på allergiske reaksjoner som man ikke ville ha merket tidligere, sier Purvi Parikh, professor i immunologi ved Allergy & Asthma Network, til LiveScience.

Han mener at på grunn av at bruk av marihuana hittil har vært ulovlig, er det tidligere ikke blitt nevnt noe særlig om allergiske reaksjoner. Men nå som bruken blir legalisert i stadig større grad og dessuten mer utbredt, vil også allergier bli mer vanlig.

Mer på Titan.uio.no:

Flere artikler fra studenter som har gått på formidlingskurset MNKOM