Image
Ragnhild Eskeland

Ragnhild Eskeland er en del av Centre for Cancer Cell Programming og er svært fornøyd med tildelingen. Foto: Eline Melteig

Full satsing på å omprogrammere kreftceller til ufarlige celler

Ragnhild Eskeland er partner i Centre for Cancer Cell Programming. Om det nye Senter for fremragende forskning lykkes, vil det kunne ha en betydelig påvirkning på kreftbehandling.

Centre for Cancer Cell Programming (CanCell) ble 15. mars ett av ti nye Sentre for fremragende forskning, UiO fikk fem av dem. Professor Harald Stenmark, som er direktør for Senter for kreftbiomedisin ved Det medisinske fakultet, skal lede det nye senteret.

Partnere fra Institutt for biovitenskap er Ragnhild Eskeland ved Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi og Jorrit Enserink, som er professor II ved samme seksjon. Andre partnere er Anne Simonsen, Tor Erik Rusten og Jørgen Wesche.

I kunngjøringen skriver Forskningsrådet: Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, påvirker hverandre. Målet er å finne kreftens svake punkter for å kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling.

Av og på-gener

Ragnhild Eskelands del av prosjektet, som hun gjør sammen med sin gruppe The Chromatome team, går ut på å finne ut mer om prosesser som styrer kreftutvikling og bruke dette i selve reprogrammeringen. Hun jobber med epigenetikk og kan derfor mye om hvordan arvematerialet vårt blir pakket og hvordan gener blir slått av eller på.

Målet er å få bedre kunnskap om de epigenetiske mekanismene og hvordan disse snakker sammen med andre celleprogrammer i kreftceller – for så å bruke dette til å omprogrammere kreftcellene til ufarlige celler.

Jorrit Enserinks gruppe kalles Cancer Molecular Medicine og holder til ved Oslo Universitetssykehus.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook

Bedre forståelse av sykdomsutviklingen

En verdensomspennende innsats er blitt gjort for å identifisere genetiske og epigenetiske faktorer i kreft. Dette er enorme mengder informasjon som gir muligheter for kreftdiagnostikk og kreftterapi som vi ikke har hatt tidligere. En stor barriere har vært å ”oversette” denne informasjonen til klinisk fordel, fordi vi har en ufullstendige forståelse av hvordan de molekylære mekanismene påvirker kreftceller og hvordan kreftens mikromiljø og somatiske vev bidrar til kreftprogresjon.

CanCells visjon er å forme et miljø i verdensklasse som belyser endringer i cellulære programmer som blir omkoblet i løpet av kreftutviklingen, definert som kreftcelleprogrammer, og dette inkluderer celle-signalering, metabolisme, membran-dynamikk og epigenetikk. Senterets unike strategi er å avdekke sammenhengene mellom disse programmene, og de vil samarbeide med de ledende ekspertene på hvert enkelt felt.

Mer på Titan.uio.no: