Image
Sebrafisken er en viktig modellorganisme som brukes til forskning på en lang rekke områder.

Sebrafisken er en viktig modellorganisme som brukes til forskning på en lang rekke områder. Foto: Bjarne Røsjø / UiO

Sebrafisk: Forskernes beste fiskevenn

En voksen sebrafisk tar liten plass, tåler godt å leve i laboratoriet, og har en kort livssyklus på 3–4 måneder. Dermed er den blitt forskernes beste fiskevenn.

Hanne Winther Larsen er førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt

– Sebrafisken er en tropisk karpefisk som er svært vanlig i akvariehandelen. I løpet av de siste 20 årene er den også blitt en svært viktig modellorganisme, det vil si at den brukes til å studere biologiske prosesser som kan være viktige for mennesker eller andre dyr, forteller førsteamanuensis Hanne Winther-Larsen ved Farmasøytisk institutt.

Liten og produktiv

En voksen sebrafisk blir ikke mer enn fem-seks centimeter lang og tar derfor liten plass. Dessuten tåler den godt å leve i laboratoriet, og den har en kort livssyklus på 3–4 måneder.

Les mer: Vaksinerer sebrafisk for å redde oppdrettstorsken

Den gyter ofte og produserer et stort antall befruktede egg som kan utvikle seg i små skåler med vann. Embryoene er gjennomsiktige, slik at man lett kan studere utviklingen fra én befruktet celle til et frittsvømmende individ.

Genomet er kartlagt

Sebrafiskens genom (hele DNA-koden) er kartlagt, og det er enkelt å genmodifisere arten. Eggene klekker allerede tre dager etter befruktningen, og mange eksperimenter kan fullføres på det første larvestadiet.

Da kan nesten 200 individer få plass på en liten plate med 96 små fordypninger. Platen er ikke større enn at den kan holdes i én hånd. Fiskelarvene regnes heller ikke som registrerte forsøksdyr før de svømmer fritt og begynner å ta til seg mat.

Ifølge Bioteknologirådets tidsskrift GENialt finnes det nå mellom 50 000 og 100 000 sebrafisk i laboratorier bare i Norge, mens bruken i utlandet er enda større. Antallet forskningsartikler som bruker sebrafisk som modellorganisme øker år for år.

Det skyldes ikke bare sebrafiskens opprinnelige egenskaper, men også et velorganisert og samarbeidsvillig internasjonalt forskernettverk.

Les mer:

Vaksinerer sebrafisk for å redde oppdrettstorsken

– Truer du torsken, truer du mennesket

Nye napp for forskere på fisketur

Kontakt:

Førsteamanuensis Hanne Winther-Larsen, Farmasøytisk institutt