Image
Stokkender parrer seg ofte i vannet, der det ofte skjer at flere hanner kommer løpende for å være med

Mallard ducks mate in water. Males other than the selcted male often join in and that can sometimes lead to drowning. Photo: Colourbox

Røff sex i Andeby

Et stokkand-reir kan inneholde egg som er befruktet av flere forskjellige hanner. Det er ikke så godt å vite hvem som er faren til Ole, Dole og Doffen i Andeby.

Melissah Rowe er forsker ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) og Naturhistorisk Museum ved UiO.

Stokkendene og mange andre ender har et sexliv som er svært lite romantisk. Det begynner om høsten med at hannene kurtiserer hunnene, som til sist velger den tilbederen som virker mest attraktiv.

Deretter holder paret sammen gjennom vinteren, og tidlig om våren begynner parringsritualene. Reiret ligger ofte nær vannkanten, og eggleggingen begynner straks etter issmeltingen.

Hunfuglene vil helst pare seg med den utvalgte hannen, men det skjer nokså ofte at andre hanner trenger seg på og tvinger seg til en parring. Inntrenger-hannene er så pågående at de ofte kommer løpende også når hunnen forsøker å pare seg med den utvalgte hannen. Derfor er det ikke uvanlig å se både to og tre hanner som forsøker å bestige den samme hunnen samtidig.

– Disse parringene er ofte ganske brutale. Det går så hardt for seg at om lag 10 prosent av dødeligheten hos stokkand-hunner skyldes drukning under parring, forteller forskeren Melissah Rowe ved Institutt for biovitenskap og Naturhistorisk museum.

Hvem er faren til Ole, Dole og Doffen?

Resultatet av alt dette blir at det samme stokkand-reiret gjerne kan inneholde egg som er befruktet av den «offisielle» hannen, og egg fra en annen hann.

Det ligger derfor en merkelig sannhet i at Ole, Dole og Doffen i Andeby vokser opp hos onkel Donald: Blant ender er det ikke så godt å vite hvem som er faren. Den normale kull-størrelsen blant norske stokkender varierer for øvrig mellom sju og 12 egg.

Melissah Rowe forteller at evolusjonen har mye å spille på hos stokkender. For det første, må hannene slåss med hverandre og konkurrere om å få slippe til hos hunnene. Da er det de sterkeste og mest veltilpassede hannene som vinner.

LES OGSÅ – Se så fint nebb jeg har! Stokkand-hanner med gule nebb får både i pose og sekk

Deretter skjer det enten en frivillig parring med en hann som hunnen er interessert i, eller en tvungen parring med en hann som hunnen ikke ville ha. Det betyr at hunnene kan ha sæd fra opptil flere hanner samtidig inne i egglederen.

Kjønnsorganer som korketrekkere

Kjønnsorganene hos fugler er konstruert på en annen måte enn hos for eksempel pattedyrene. De har blant annet en felles åpning – kalt kloakkåpning – for avføring og sæd hos hannen, og for avføring og egg hos hunnen.

Stokkand-hannens penis er ca. 5 cm. lang og formet som en korketrekker

Parringen skjer ved et såkalt kloakk-kyss: Hannen og hunnen presser kloakkåpningene mot hverandre, og hannen spruter sæd inn i hunnen. Det hele er ofte over i løpet av et par sekunder.

Andefugler og andre vannfugler skiller seg fra andre fugler ved at hannene har en slags penis, som har fasong omtrent som en elastisk korketrekker med dreieretning mot klokka.

Den amerikanske forskeren Patricia Brennan, som Rowe har samarbeidet med, har påvist at stokkand-hunnenes kjønnsorganer er konstruert på en måte som kanskje gjør det mulig å avvise sæd fra uønskede hanner.

– Egglederen hos stokkand-hunnene er også snodd som en korketrekker, men den dreier i motsatt retning av hannens penis – altså med klokka. Derfor er det ikke helt lett å få penis så langt inn at den kan befrukte eggene. Teorien er derfor at hunnene kan gi sæden fra foretrukne hanner en fordel ved at hun slapper av i muskulaturen rundt egglederen, forklarer Rowe.

Hunnenes kryptiske valg

Under tvangsparringer kan hunnen kanskje stramme musklene og kjempe imot, slik at hannen ikke kommer særlig langt inn – og da synker sannsynligheten for at hans sædceller klarer å befrukte et egg.

Biologene kaller dette for et «kryptisk valg», som altså går ut på at hunnene kan favorisere sæd fra en foretrukket partner ved å la sæd fra en tvungen parring havner på et lite gunstig sted i egglederen.

Men konkurransen fortsetter antakelig også etter parring, for nå må sædcellene konkurrere med hverandre!

– Det har for eksempel vist seg at de sædcellene som svømmer fortest har en fordel. Hos noen dyrearter er det også slik at større og lengre sædceller befrukter flere egg. Men dette vet vi ikke nok om ennå, forteller Rowe.

Forskeren fikk USAs ekstremhøyre på nakken

Fakta

Om forskeren

* Melissah Rowe er forsker ved Naturhistorisk museum og medlem i en forskergruppe ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)


* I 2014 fikk Melissah Rowe økonomisk støtte gjennom Norges forskningsråds talentprogram for unge forskere.

Melissah Rove forteller at Patricia Brennan har levert banebrytende forskning, men så fikk hun plutselig den ekstreme amerikanske høyresida og den republikanske tv-kanalen Fox News på nakken.

– De mente at det var «waste of money» å forske på kjønnsorganer hos ender, og kjørte et voldsomt løp mot Brennan. De påstod at Obama kastet bort penger på tulleforskning, og la ikke merke til at Brennan hadde fått penger til forskningen allerede mens Bush var president.

– Du kan søke på hashtagen #duckpenisgate på Twitter, så får du et inntrykk av hva Brennan ble utsatt for. Men hun reagerte med å slå hardt tilbake, og skrev flere glitrende kronikker om verdien av grunnforskning, forteller Rowe.

Les også:

Se så fint nebb jeg har! Stokkand-hanner med gule nebb får både i pose og sekk.

Pingviner, skismøring og klimaendringer.

En art er kanskje ikke det du trodde det var.

Kontakt:

Forsker Melissah Rowe, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis

Les mer:

Melissah Rowe et al.: Postcopulatory sexual selection is associated with accelerated evolution of sperm morphology. Evolution Volume 69, Issue 4, pages 1044–1052, April 2015

Melissah Rowe et al.: Extra-pair paternity, sperm competition and their evolutionary consequences in the Maluridae. EMU Austral Ornithology, 113, 218–231.

Melissah Rowe et al.: Evolution of sperm structure and energetics in passerine birds. Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences, Published 2 January 2013. DOI: 10.1098/rspb.2012.2616

Matt Kaplan: The sex wars of ducks. Nature, 23.12 2009

Patricia Brennan: Why I study Duck Genitalia. Slate.com, APRIL 2 2013

Ryan Jacobs: In Defense of Studying the Duck Penis. Pacific Standard, 5. mars 2014

Yngve Vogt: Fuglenes sædceller konkurrerer i et evig race. Apollon og forskning.no, 6. mai 2014