Image
Jon Bråte er forsker med spesialinteresse for de flercellede dyrenes opprinnelse.

Når Jon Bråte ser i mikroskopet, skimter han det første flercellede dyret som oppstod for 4-500 millioner år siden.

På spor av det første flercellede dyret

Hvordan så det aller første flercellede dyret ut? Biologer over hele verden diskuterer så flagellene fyker.

Forskeren Jon Bråte stirrer på mikroskopbilder av den lille krageflagellaten Salpingoeca rosetta og har følelsen av å se langt tilbake i historien. Denne krabaten lever nemlig mesteparten av tiden som encellet og frittlevende småkryp, men det skjer noe spesielt når et stort antall av en spesiell bakterie dukker opp i miljøet.

Da svømmer de individuelle Salpingoeca-cellene mot hverandre og slår seg sammen til større kolonier, som er mer effektive til å spise bakterier enn cellene ville vært hver for seg.

Krageflagellaten Salpingoeca rosetta er evolusjonsbiologenes svar på tidsmaskinen.

– Det er noen spesielle fettstoffer i bakteriens membran som trigger denne oppførselen hos S.rosetta. Bakterien heter Algoriphagus machipongonensis, forteller Bråte.

Flagellatene som startet "showet"

Krageflagellatene regnes for å være blant de encellede organismene som er nærmest i slekt med de flercellede dyrene, mye på grunn av det Bråte ser i mikroskopet når Salpingoeca-individene danner kolonier.

– Når vi biologer studerer encellede krageflagellater og ser hvordan de danner kolonier, tror vi at vi samtidig skimter hvordan det flercellede dyrelivet oppstod, forteller han.

Krageflagellatene er små, encellede skapninger som lever i havet. Navnet skyldes at de har en flagell som er omgitt av en krageliknende struktur, og som brukes til å fange bakterier eller næringsstoffer. De enkelte krageflagellatene er så små at selv koloniene har en diameter på bare ca. 15 mikrometer, dvs. ca. 0,015 millimeter.

Det er ikke bare kolonidannelsen som er årsaken til at krageflagellatene anses som «borderline» mellom encellet og flercellet liv: Også DNA-analyser peker i den samme retningen.

Det store dyresmellet

Jon Bråte stirrer i mikroskopet fordi han har et problem som minner om det astrofysikerne og kosmologene jobber med: De vil forstå hva som skjedde da universet oppstod i «Det store smellet» for ca. 14 milliarder år siden.

Biologene strever med å utforske et annet og nyere stort smell: Hvordan skjedde utviklingen fra encellede organismer til flercellede dyr? Hvordan så det første flercellede dyret ut?

Det er viktig å finne svaret, for overgangen fra en- til flercellede dyr er en av de store overgangene som har skapt det livet som finnes på jorden i dag.

– Livet på jorden har neppe utviklet seg jevnt og gradvis siden det første livet oppstod for kanskje 3,5 milliarder år siden, men mer i rykk og napp, forteller Bråte.

Rykk og napp-teorien ble grundig beskrevet i forskerne John Maynard Smiths and Eörs Szathmárys  innflytelsesrike bok Major Transitions in Evolution i 1995.

Arvestoffet kom først

I boka om «Livets store overganger» legger Smith og Szathmáry fram sine teorier om hvordan livet har utviklet seg i sprang.

Det første som skjedde, var antakelig at det oppstod molekyler som hadde evnen til å kopiere seg selv. Litt senere begynner molekylene å pakke seg selv inn i beskyttende hinner.

Mange, mange år senere oppstår de første encellede organismene uten cellekjerne. Vi kaller dem prokaryoter, etter to gamle greske ord som betyr «før» og «kjerne».

I denne gruppen finner vi bakteriene og arkebakteriene, de enkleste levende organismene på jorda. Dette er skapninger som har cellevegg, men «innmaten» i cellene er nokså enkle saker.

Enda senere, kanskje for omkring to milliarder år siden, oppstår de første encellede eukaryotene («De som har kjerne»). Disse har en rekke organeller («små organer») inne i cellen: Cellekjerne, mitokondrier, kloroplaster, og så videre.

Og enda senere, for omtrent en halv milliard år siden, oppstod de første flercellede dyrene. Det er denne overgangen Jon Bråte skimter i mikroskopbildene.

Overganger skaper muligheter

– Et viktig trekk ved alle disse store overgangene er at de åpnet nye og store muligheter for utviklingen av livet på jorda. Det kan virke som om evolusjonen har gått veldig raskt i periodene like etter hver overgang, og mange nye arter oppstod, for deretter å flate ut.  Deretter måtte livet vente på en ny overgang før evolusjonen kunne skyte ny fart igjen, forteller Bråte.

Alle livets overganger er spennende, men overgangen fra encellet organisme til flercellet dyr er ekstra spennende, synes Bråte.

Den åpnet blant annet døra til en enda nyere overgang, som fant sted da den første fisken gikk på land for ca. 400 millioner år siden. Den firbente fisken ble stamfar til alle dagens landlevende virveldyr. Inkludert mennesket, som nå forsøker å forstå sin egen opprinnelse.

Det er umulig å vite sikkert hva som skjedde for 4-500 millioner år siden, for hverken de første encellede organismene eller de første flercellede har etterlatt seg fossiler. Derfor raser diskusjonen mellom biologene.

Det er bred enighet om at krageflagellatene er de encellede organismene som likner mest på de flercellede dyrene som lever i dag, men det er uenighet om hvilken av de nålevende dyrelinjene som utviklet seg først.

 Slimsoppene har mystiske navn som ulvemelk, trollsmør og heksespytt (bildet).

– Vi trodde lenge at svampene var de første dyra, for de er de aller enkleste flercellede dyrene som finnes i dag. En svamp er i prinsippet ikke noe annet enn et rør med masse små porer langs sidene, og så tar svampen til seg næringsstoffer fra vannet som strømmer gjennom, forteller Bråte.

– Men i løpet av de siste to-tre årene har også ribbemanetene seilt opp som sterke kandidater, fortsetter Bråte.

Ribbemanetene er små, encellede dyr som lever i havet, og de kjennes igjen på at de har åtte rekker med flimmerhår som de bruker til å svømme med. I slutten av 2013 kom de første analysene av DNA fra ribbemaneter, og da begynte mange biologer å vakle i sin tro på at svampene var først.

Analysene viste snarere at det var ribbemanetene, og ikke svampene, som var den første dyrelinjen som oppstod. Men siden svampene regnes som enklere enn ribbemanetene, måtte det bety at evolusjonen har gått baklengs. Det var nokså tungt å svelge for mange evolusjonsbiologer, forteller Bråte.

Svampene til topps igjen

Men det var i 2013 og 2014. Mot slutten av 2015 kom det en ny vitenskapelig artikkel som brakte svampene tilbake på toppen av tronen som de første flercellede dyrene. Forskeren Davide Pisani og kolleger fra University of Bristol i Storbritannia lastet ned dataene fra tre nylig utgitte studier som alle viste ribbemanetene som den første dyrelinjen.

Deretter re-analyserte de dataene med litt andre metoder og viste at det var svampene som utviklet seg først. Så nå er svampene tilbake øverst på tronen, i alle fall for en stund.

– Vi kommer nok aldri helt til bunns i dette, for det eneste vi kan gjøre er å studere livet på jorda i dag for å finne ut hva som skjedde for 4-500 millioner år siden. Vi vet jo ikke engang om de svampene, ribbemanetene og krageflagellatene som levde den gangen likner på dem vi har i dag, kommenterer Bråte.

Tilbake til Salpingoeca rosetta, som danner en koloni som gjør det lettere å spise bakterier. Den omvendte logikken kan også ha gitt opphav til flercellet liv, hvis flere encellede organismer slo seg sammen til større kolonier som gjorde det vanskeligere å bli spist. Det er jo vanskelig å spise noe som er større enn deg selv, kommenterer Bråte.

Flercellet når det trengs

Det finnes i det hele tatt mange evolusjonære begrunnelser for samarbeid mellom enkeltceller. Tenk for eksempel på slimsoppene, som lever mesteparten av tiden som amøber i fuktig jord og på råtne stubber og slikt.

Men hvis det blir dårlige tider, slår amøbene seg sammen til desimeterstore og soppliknende slimete masser – plasmodier – som igjen danner sporer som kan fraktes med vindstrømmene.

Med litt flaks lander noen av disse sporene på steder hvor det er greit å leve som amøbe, for eksempel på en koselig råtten stubbe.

– Både krageflagellatene og slimsoppene er encellede organismer som er «borderline» på kanten til å være flercellet. De er liksom «flercellet når det trengs», kommenterer Jon Bråte. Han leder nå forskningsprosjektet Non-coding RNA in the evolution of Animals, som er finansiert av Norges forskningsråds ordning for unge forskertalenter.

Les mer:

Titan.uio.no: Ny innsikt i radiolarienes vidunderlige verden

Titan.uio.no: Darwin 150 år etter

Jon Bråtes blogg på forskning.no

Svampene tar tilbake førsteplassen

Fra encellet til flercellet: Omvendt kreft

Kontakt:

Forsker Jon Bråte, Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi ved Institutt for biovitenskap