Image
Tor Gjøen

Farmasiprofessor Tor Gjøen mener det finnes sykdommer i tropiske strøk som er mer alvorlig enn zika-viruset.

Ingen grunn til å la zika-frykt ødelegge OL-gleden

Såfremt du ikke er gravid eller planlegger å bli det i nær framtid er det ingen grunn til å la være å reise til Rio-OL på grunn av zika-vruset. Men å beskytte seg med myggmiddel er å anbefale, mener farmasiprofessor Tor Gjøen.

Det nærmer seg åpningen av de olympiske leker i Rio de Janeiro i Brasil. Men utbruddet av zika-viruset i Sør- og Mellom-Amerika har skremt både utøvere og tilskuere.

Flere utøvere, som golfstjernene Jason Day og Rory McIlroy, har bestemt seg for ikke å dra i smittefrykt.

Lengdehopperen Greg Rutherford har fryst ned sæd. Han begrunner det med at han og hans kone ønsker seg flere barn og han ikke vil risikere å få et funksjonshemmet barn som følge av zika-virus.

– Alltid større risiko i tropiske strøk

Tor Gjøen, som er ekspert på virus og vaksiner, mener imidlertid man trygt kan dra til Rio hvis man tar visse forholdsregler. Og å fryse ned sæd er ikke er nødvendig.

– Reiser man til tropiske strøk så er det generelt mye større risiko for å bli smittet av ulike virus. Rio er i en slik sone. Derfor er det alltid lurt å ta anbefalte vaksiner og beskytte seg med myggmiddel, sier Gjøen.

De aller fleste som blir smittet får ganske milde symptomer. Det kan dreie seg om øyekatarr, utslett, stive ledd og annet ubehag som kan minne om en rekke andre virusinfeksjoner.

Zika-virus

Gjøen påpeker at zika slett ikke er det verste viruset man kan bli utsatt for om man reiser til tropene. Sykdommer som malaria, denguefeber og gulfeber er normalt mye verre.

Foster utvikler alvorlige misdannelser

– I sjeldne tilfeller kan zika-rammede utvikle såkalt Guillain-Barre syndrom – som kan gi lammelser i armer, bein og i enkelte tilfeller gi pustevansker. For noen ytterst få kan dette bli langvarig eller permanent, sier Gjøen men påpeker at risikoen er liten.

Likevel mener han gravide bør tenke seg veldig godt om før de drar til Rio - og gjerne også dem som planlegger å bli gravid i løpet av de første månedene. Folkehelseinstituttet fraråder også gravide fra å reise.

Dette fordi man ser at kvinner som blir smittet av zika-virus tidlig i svangerskapet kan få barn som utvikler såkalt mikrokefali. Det handler i første rekke om skader på nervesystemet, hjernen og ryggmargen. Karakteristisk er at disse barna gjerne har et lite hode.

Disse barna får fysiske og psykiske utviklingshemminger som nedsatt hjernefunksjon og intelligens. Gravide kvinner som blir smittet har også en økt risiko for dødfødsel og abort.

– Menn som har vært i områder med zika-virus bør vente 2-3 måneder med å forsøke å befrukte sin partner. Ved seksuell aktivitet bør de beskytte seg i denne perioden for å være på den sikre siden.

– Har mennene fått påvist zika-smitte bør de vente i seks måneder.

Mygg viktigste smittekilde

Totalt er det påvist Zika-smitte i 61 land. Mygg er den aller viktigste smittekilden.

Gjøen påpeker at bare rundt en av tusen mygg er bærer av zika-viruset, så man trenger ikke få panikk om man skulle bli stukket.

Men det finnes eksempler på menn som har fått zika-virus gjennom myggstikk i et tropisk land som ved hjemkomst har smittet kvinner gjennom seksuell omgang.

Det antas også at man kan smittes gjennom blodoverføring.

Mygg, zika

Å bli smittet av zika-virus gjennom myggstikk i Norge er nærmest en umulighet siden våre myggarter ikke fungerer som vektorer eller smitteoverførere for denne typen virus.

– Teoretisk sett kan zika-infisert mygg bli med i kofferten hjem og overleve noen dager, men de vil ikke kunne formere seg og etablere seg i land med et så kaldt klima som i Norge, sier Gjøen.

Finnes også i Asia og Afrika

Men viruset finnes også i andre tropiske strøk som i Sentral-Asia og store deler av Asia – uten har det har hatt den samme oppblomstringen.

– Hvorfor det nå har blitt nærmest en epidemi i Sør- og Mellom-Amerika vet vi ikke så mye om. Men studier i Afrika kan tyde på at minst 50 prosent i enkelte områder er immune mot zika-virus. Trolig har de blitt smittet som barn og dermed dannet antistoffer.

Han ser ikke bort fra at det kan bli utviklingen i Amerika også. I så fall vil ikke zika-virus om noen år være en så stor trussel som nå.

Det finnes per i dag ikke noen vaksine, men det jobbes med saken og Gjøen tror ikke det vil ta mange år før den kommer.

– Man har god erfaring i å utvikle vaksiner mot lignende virus f.eks. gulfeber, og jeg vil tro at den da vil bli anbefalt for kvinner i fertil alder som ikke har hatt viruset.

Ligner røde hunder

Gjøen mener zika-viruset kan minne om utbruddet av røde hunder i USA på 60-tallet – da flere millioner amerikanerne ble rammet. Rundt 20 000 barn av mødre som hadde røde hunder under svangerskapet ble født med skader som kan minne om skadene «zika-barn» får i dag.

Forskjellen er at røde hunder smitter mye lettere – gjennom vanlig sosial kontakt. Ofte skal det ikke mer enn et nys til.

Før vaksinen kom, ble det gjort mange forsøk på å unngå røde hunder under svangerskap.

– Det ble arrangert «Rubella-parties» for unge kvinner hvor formålet var å smitte hverandre for å bli immune mot sykdommen før de ble gravide.

Røde hunder er for lengst inntatt i det nasjonale vaksine-programmet og er nærmest utryddet i vår del av verden.

Beslektet virus i flått

Norske mygg bærer ikke kjente virus som gjør mennesker syke. Men selv om det ikke finnes gulfeber-mygg i Norge, som er den vanligste vektor for zika-virus, så kan man få et beslektet virus via skogflått, nemlig encefalitt virus.

Dette viruset har ofte et mer alvorlig forløp – og kan gi hjernebetennelse. Rundt ti personer blir smittet av dette viruset hvert år i Norge og 1/3 av av disse får alvorlige komplikasjoner. Det finnes en god vaksine mot dette viruset som anbefales i områder med mye flått, spesielt på sørlandskysten.

Dette handler ikke om bakterien som gir Lyme-borreliose, som det har vært mye fokus på og som smitter omtrent 300 personer hvert år i Norge.

– Encefalitt er derfor langt mer sjeldent enn borrelia. Men det underbygger de gode rådene om å prøve å unngå å bli bitt av flått.

Les mer på Titan.uio.no

Varsler eksplosjon i bruken av antistoffbaserte medisiner. Forskerne finner nye våpen mot de konstante angrepene av virus og bakterier

Det er ikke rådyras feil. Økt bestand av hjortedyr kan ikke forklare det økte antall tilfeller av sykdommen Lyme borreliose som smitter ved flåttbitt

Kontakt:

Professor Tor Gjøen ved Farmasøytisk institutt