Image
Karl Egil Malterud, Nastaran Moussavi og Helle Wangensteen

Karl Egil Malterud, Nastaran Moussavi og Helle Wangensteen med barken fra det afrikanske olontreet, som inneholder stoffer med virkning mot både malariamyggen og malariaparasitten. Foto: Bjarne Røsjø, UiO.

UiO-forskning om malaria gikk verden rundt

Forskerne Karl Egil Malterud, Nastaran Moussavi og Helle Wangensteen ved Farmasøytisk institutt oppdaget at barken fra to afrikanske trær inneholder stoffer som dreper både malariaparasitten og malariamyggen. Da Titan skrev om saken og publiserte nyheten på engelsk, gikk historien verden rundt i løpet av få dager.

Olontreet fra Kongo hører hjemme i sitrusfamilien
Medisinmenn i Kongo har brukt barken fra olontreet til å kurere malaria - med god grunn. Foto: Ehoarn Bidault, Tropical.theferns.info.

Medisinmenn i Vest- og Sentral-Afrika har tradisjonelt brukt ekstrakter av barken fra to trær i sitrusfamilien til å behandle malaria. Og det har de hatt god grunn til, for i 2016 dokumenterte forskere ved Farmasøytisk institutt at barken fra trærne inneholder stoffer som dreper ikke bare malariaparasitten – men også myggen som overfører sykdommen.

– Det begynte i 2011, da vi ble kontaktet av insektforskeren Bertin Mikolo fra Marien Ngouabi University i Kongos hovedstad Brazzaville. Han hadde hørt at lokale medisinmenn brukte uttrekk av barken fra et tropisk tre til å drepe malariamygg og andre insekter, fortalte professor emeritus Karl Egil Malterud ved Farmasøytisk institutt da Titan skrev om saken i januar 2017.

Kongolesisk forsker fikk norsk hjelp

Bertin Mikolo hadde allerede påvist at uttrekkene fra det tropiske olon-treet, Zanthoxylum heitzii, kunne drepe snutebiller og kakerlakker. Nå ønsket han norsk hjelp til å undersøke om barken også inneholdt stoffer som kunne drepe malariamygg.

Og hjelp fikk han. Masterstudenten Nastaran Moussavi klarte å isolere flere interessante stoffer i ekstrakt fra barken av olontreet, og deretter reiste hun til forskningsinstituttet IRD i den franske byen Montpellier for å undersøke effekten av stoffene. IRD har eksperter på å dyrke malariamyggen Anopheles gambiae for bruk i medisinske forsøk. Moussavi appliserte stoffer fra barken av olontreet på nakken til myggene for å se om de hadde toksisk effekt. Og da døde myggene – som fluer! 

For å gjøre en lang historie kort: Forskerne ved Farmasøytisk institutt fant flere interessante stoffer både i det kongolesiske olontreet, og i et beslektet tre fra Mali.
De mest interessante og virksomme stoffene ble funnet i olontreet, men også Zanthoxylum zanthoxyloides fra Mali inneholder virksomme stoffer. De to trærne er nære slektninger og begge tilhører sitrusfamilien (Rutaceae).

– Vi lagde ekstrakter av barken fra de to trærne. Det kongolesiske olontreets bark inneholdt to interessante stoffer: Pellitorin, som dreper malariamygg, og dihydronitidin, som dreper malariaparasitten, fortalte førsteamanuensis Helle Wangensteen ved Farmasøytisk institutt, som har vært leder for dette prosjektet.

Malariamyggen Anopheles stephensi suger blod.
Opptil 30-40 arter i slekten Anopheles kan spre malariaparasitten. Dette er arten Anopheles Stephensi. Foto: Jim Gathany,  Wikispecies/Centers for Disease Control.

Også i sitrus-treet som vokser i Mali fant forskerne pellitorin og flere andre interessante stoffer som virker mot malariaparasitten.

– Men effekten var mindre enn den vi fant i uttrekkene fra olontreet, forteller Wangensteen. Både pellitorin og dihydronitidin er kjemiske stoffer som tidligere var kjent fra andre planter, men den kraftige virkningen mot malariamyggen og -parasitten var ukjent.

Engelsk artikkel tok helt av

Da Titan.uio.no i januar 2017 publiserte en populærvitenskapelig artikkel om det oppsiktsvekkende funnet, ble artikkelen mye lest. Men da redaksjonen oversatte artikkelen til engelsk og publiserte den på AlphaGalileo 25. januar, som er et nettsted med nyheter fra europeisk forskning, tok det helt av. Vi fant et femtitall artikler på ulike utenlandske medier de neste par ukene.

Mange av nyhetsmediene som siterte artikkelen var i land hvor malaria er utbredt. The Guardian i Nigeria konstaterte feks at «Hope rises as study unveils African anti-dote for malaria parasite”. Nyheten ble fort plukket opp av nyhetsmediet Science Daily, som lagde sin egen sak. Den nådde blant annet fram til Skogbruksavdelingen i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), som twitret om saken.

Det er også verdt å merke seg at det norske forskningsfunnet er sitert i Wikipedias engelskspråklige artikkel om «Traditional African medicine”. Nyhetskanalen Seeker på YouTube publiserte like godt et innslag med en begeistret programleder som leser opp AlphaGalileo-artikkelen nærmest in extenso:

Legemiddelindustrien ringte ikke

Når en artikkel om mulige medisiner mot malaria får enorm spredning, kunne man fristes til å tro at den internasjonale legemiddelindustrien ville ringe for å melde sin interesse. Malaria rammer nemlig rundt 200 millioner mennesker hvert år, ifølge WHO, og det er store resistensproblemer med de malariamedisinene som allerede er på markedet. Det er derfor stort behov for nye medisiner – men forskerne er så langt ikke blitt kontaktet.

Helle Wangensteen og Karl Egil Malterud med en strukturmodell av pellitorin-molekylet
Helle Wangensteen og Karl Egil Malterud studerer en strukturmodell av dihydronitidin-molekylet, som finnes i olontreets bark og kan drepe malariaparasitter. Foto: Bjarne Røsjø Bruk bildet.

– Jeg kan se flere grunner til at vi ikke har hørt noe. Den ene grunnen, hvis jeg skal si det litt slemt, er at den internasjonale legemiddelindustrien ikke alltid synes veldig interessert i sykdommer som stort sett er et problem i «Den tredje verden». Den andre grunnen er at disse funnene er publisert i vitenskapelige tidsskrifter, og derfor er det vanskelig å få patentbeskyttelse for virkestoffene, kommenterer professor Malterud.

– Den tredje grunnen er at Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), som Norge har ratifisert, har bestemmelser om at rettighetene til kommersiell utnyttelse av biologisk materiale beror i det landet det kommer fra, tilføyer han.

Forskningen på effekten av stoffer i barken fra afrikanske trær var støttet av programmet Funksjonell genomforskning (FUGE) i Norges forskningsråd, som blant annet hadde en satsing på bioprospektering. Nastaran Moussavis reise- og oppholdsutgifter til arbeidet i Montpellier ble finansiert av et stipend fra Norsk Farmasøytisk Selskap.

Her er en, sannsynligvis svært mangelfull, oversikt over de stedene hvor den norske malariaforskningen er blitt omtalt eller sitert. I begynnelsen av 2017 fantes det enda flere siteringer, men ca. 20 er senere forsvunnet på grunn av lenkeråte:

Norske artikler:

Den norske artikkelen på Titan: Naturstoffer fra samme tre dreper både malariamyggen og -parasitten. Publisert 6. januar 2017

forskning.no: Dette treet dreper malariamygg. Publisert 14. januar 2017

NTB Info: Bark fra olontreet dreper både malariamyggen og -parasitten. Publisert 19. januar 2017

Engelskspråklige artikler:

Titan.uio.no: African trees kill both malaria mosquitoes and the parasite. Publisert 25. januar 2017

AlphaGalileo: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. Udatert

Science Daily: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. Publisert 25.1.2017.

Heal Naturally: African tree bark extracts combat malaria. 25.1.2017.

Agro-Veterinary Nigeria: African trees kill both malaria mosquitoes and the parasite. 25.1.2017.

Science Bulletin: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 25.1.2017.

WN.com news: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 25.1.2017.

Global Malaria News: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 25.1.2017.

CRWE World: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 25.1.2017.

Medical press: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 26.1.2017.

360post: Hope rises as study unveils African anti-dote for malaria parasite. 26.1.2017.

FAO Forestry on Twitter: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite itself, scientists at @UniOslo discover. 26.1.2017.

Lawyer Herald: Study: African Trees Discovered To Kill Malaria-Carrying Mosquitoes. 26.1.2017.

Disqus Think Tank reports: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 26.1.2017.

Canada community: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 27.1.2017.

The Guardian, Nigeria: Hope rises as study unveils African anti-dote for malaria parasite. 27.1.2017.

Hwaairfan’s blog: African Trees Kill Both Malaria Mosquitoes and the Parasite. 27.1.2017.

Before it’s news: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 27.1.2017.

Ineffableisland.com: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 28.1.2017.

Babesia Blows: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 28.1.2017.

Vogel Communications Group: The tree that kills malaria – and the mosquitoes. 29.1.2017.

Spiritandanimal.wordpress.org: African Trees Kill Both Malaria Mosquitoes and the Parasite. 29.1.2017.

Safaritalk: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 30.1.2017.

Backyardbugpatrol.com: Ongoing Developments for Malaria Vaccine. 31.1.2017.

Seeker.com: The Mysterious Natural Remedy That Could Cure Malaria! 31.1.2017.

Africa unchained: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 3.2.2017.

Scientists say: African trees kill both malaria mosquitos and the parasite. 6.2.2017.

NewsInBlack: Scientists Discover African Tree That Kills Malaria-Carrying Mosquitoes. 13.2.2017.

Wikipedia: Traditional African medicine. Versjon 1.3.2017.

Neglected Tropical Diseases Support Center: African Trees Kill Both Malaria Mosquitos And The Parasite. Udatert.

Health Medicine Network: African Trees Kill Both Malaria Mosquitos And The Parasite. Udatert.

Andre språk:

Arno Schrauwers: Afrikaanse bomen doden zowel malariamug als –parasiet

Kosen21.org, South Korea: 아프리카의 한 나무에서 말라리아모기와 그 기생충을 죽이는 성분 발견. Publisert 25.1.2017.

Offizielles Gesundheitsportal der deutschen ApotheherInnen (Aponet.de): Afrikanischer Baum tötet Malaria-Mücke. Publisert 30.1.2017.

Kontaktpersoner:

Professor emeritus Karl Egil Malterud, Farmasøytisk institutt

Førsteamanuensis Helle Wangensteen, Farmasøytisk institutt

Vitenskapelige artikler:

Christopher Dean Goodman et al.: Natural products from Zanthoxylum heitzii with potent activity against the malaria parasite. Malaria Journal 15, 481 (2016).

Helle Wangensteen et al.: A new benzophenanthridine alkaloid and other bioactive constituents from the stem bark of Zanthoxylum heitzii. Fitoterapia 109, 196-200 (2016).

Hans J. Overgaard et al.: Insecticidal Activities of Bark, Leaf and Seed Extracts of Zanthoxylum heitzii against the African Malaria Vector Anopheles gambiae. Molecules 19, 21276-21290 (2014).

Nastaran Moussavi et al.: Identification of chemical constituents of Zanthoxylum heitzii stem bark and their insecticidal activity against the malaria mosquito Anopheles gambiae. Parasites & Vectors 8, 503 (2015).

Les mer på Titan.uio.no:

Naturstoffer fra samme tre dreper både malariamyggen og -parasitten

– Ikke noe klart skille mellom skolemedisin og naturmedisin

Berit Smestad Paulsen: En pilletriller hos afrikanske medisinmenn

Gravide tar sjanser med urtepreparater

De vakreste norske medisinplantene

Molekyl fra havet dreper både blodkreftceller og resistente bakterier