Image
Laks på bord med masse omega-3-tabletter rundt.

Omega-3-fettsyrer er viktige for kroppen. Har man ikke nok fisk på tallerkenen, kan man få det i seg på andre måter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Omega-3 smører samarbeidet mellom forskere og næringsliv

Listen over omega-3-fettsyrenes helsevirkninger er lang og variert. Nå skal forskerne i UiOs PharmaTox-miljø og gründerne bak ernæringsdrikken Smartfish utvikle ny dokumentasjon av fettsyrenes nytteverdi.

Smartfish og PharmaTox er to nokså ulike organisasjoner – den ene er en bedrift og den andre er et forskningsmiljø. Men de har en felles visjon om å gjøre noe for folkehelsa ved å utvikle ny kunnskap om omega-3-fettsyrer.

Smartfish produserer og selger juicebaserte ernæringsdrikker til medisinske formål, aktive mennesker og toppidrettsutøvere (som spillerne i den engelske fotballklubben Tottenham).

Fire Tottenham-spillere med Smartfish-produkter
Fire Tottenham-spillere med Smartfish-produkter.

PharmaTox er et av MatNat-fakultetets endringsmiljøer og samler ca. 30 forskere fra fire institutter i samarbeidsprosjekter hvor også sykehus, offentlige etater og andre universiteter i Norge og internasjonalt deltar. Målet er å bli et ledende miljø innen forskning på bivirkninger av legemidler i sentralnervesystemet og hvordan de kan motvirkes.

Felles innovasjonsprosjekt

Det er godt kjent fra før at omega-3-fettsyrene, som det er mye av i olje fra feite fiskearter, kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, styrke hjernefunksjoner, motvirke leddgikt og betennelser i kroppen og så videre.

Helsedirektoratet anbefaler blant annet at folk flest bør innta et minimum av slike fettsyrer hver dag. Gravide kvinner bør være ekstra påpasselige med å få i seg nok, fordi ulike fettsyrer kan være gunstige for fosterutviklingen.

En viktig verdi ved omega-3-fettsyrene, er at de er nødvendige for at cellemembraner skal fungere ordentlig. Både Smartfish-eierne og PharmaTox-forskerne tror det er mer å hente fra omega-3, og derfor starter de nå et felles innovasjons- og forskningsprosjekt. Forskerne ønsker å lære mer om innovasjon, mens næringslivsaktørene ønsker bedre dokumentasjon av hvilken effekt produktene deres har.

LES OGSÅ: - Legene følger opp unge og friske, men ikke gamle og syke

Dokumenterte helseeffekter

Janne Sande Mathisen og ektemannen Henrik Mathisen etablerte Smartfish for 16 år siden, med en ambisjon som er nokså sjelden i helseernæringsbransjen. De ville nemlig utvikle og selge produkter med dokumenterte virkninger, og derfor har de etablert kontakter med utenlandske og norske forskningsmiljøer som har gjennomført en rekke kliniske tester.

Bedriften med 14 ansatte har allerede fått innvilget ca. 25 patenter, mens ytterligere ca. 40 patenter er under behandling.

– Det begynner med at vi bruker den beste og ferskeste fiskeoljen, som blir produsert kort tid etter at fisken er halt opp av havet. Deretter bruker vi en emulsjon som stabiliserer fiskeoljer slik at de ikke oksiderer, og så kan vi «pakke inn» denne emulsjonen i små partikler i nano-størrelse. Vi tilsetter dette i juicebaserte drikker, hvor vi også kan tilsette andre næringsstoffer, forteller Janne Sande Mathisen til Titan.uio.no.

Smartfish kan allerede slå i bordet med flere vitenskapelige artikler som viser at omega-3 i bedriftens produkter har bedre virkning i drikkene enn de ville hatt hvis ren fiskeolje ble brukt som kosttilskudd.

– Noen av våre drikker har medisinske effekter mot for eksempel under- eller feilernæring hos eldre, mens en annen Smartfish-oppskrift har bedret kognitive score hos pasienter med mild kognitiv svikt.

– Andre produkter hjelper toppidrettsutøvere – som fotballspillerne i Tottenham – med å komme seg fortere etter skader eller hard trening. I tillegg har vi produkter rettet mot vanlige forbrukere som er opptatt av å holde seg friske og raske. Forskere ved University of Pennsylvania har til og med dokumentert at barn og ungdom med adferdsproblemer blir mindre utagerende med et av våre produkter, forteller Sande Mathisen.

Fakultetet satser på innovasjon

Professorene Ragnhild E. Paulsen (t.v.) og Hedvig Nordeng gleder seg til å lære mer om innovasjon. Foto: Bjarne Røsjø/UiO

Professor Ragnhild E. Paulsen ved Farmasøytisk institutt forteller at samarbeidet med Smartfish er en del av fakultetets satsing på innovasjon og samarbeid med næringslivet. Instituttet skal nå utlyse en doktorgradsstilling til arbeidet med med innovasjon innenfor rammene av Pharmatox, og vedkommende får et hovedansvar for samarbeidet med Smartfish.

– Vi skal også samarbeide med forskningsgruppen til Ragnhild Eskeland, som studerer humane stamceller ved Institutt for biovitenskap. Sammen skal vi lete etter grunnforskningsbevisene for de mekanismene som ligger til grunn for Smartfish-produktenes gunstige helsevirkninger, forteller Paulsen.

Farmasøytene er spesielt interessert i å undersøke hva produkter med omega-3 kan gjøre for gravide kvinner som må bruke medisiner.

– Vi kan for eksempel undersøke om slike næringsdrikker kan motvirke enkelte legemiddelbivirkninger hos fosteret. Jeg ser for meg at vi i dette prosjektet kan finne noe som kan endre kostholdsrådene som gis til gravide. Det vil i så fall bli et viktig bidrag til folkehelsen, antyder Paulsen.

Forskerne blir utfordret

Professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt tilføyer at dette er et område hvor grunnforskere og næringslivet kan oppnå store ting når de samarbeider.

– Et eksempel: Enkelte gravide kvinner med alvorlig epilepsi kan ha behov for å bruke medisiner som øker risikoen for fosterskader.  I dag gir vi allerede råd til gravide som bruker visse typer epilepsimedisin om at de bør bruke ti ganger så mye folat som andre gravide for å motvirke risikoen for skadelige effekter av legemidlene på fosteret. Det hadde vært uhyre viktig hvis vi kjente til næringsprodukter som gir ytterligere beskyttelse mot skadelige bivirkninger på fosteret, sier Nordeng.

– Det som er så spennende, er at dette blir et partnerskap som utfordrer oss forskere på en helt ny måte. Jeg har store forventninger til at vi kan lære mer om hvordan næringslivet jobber med innovasjon, for dette er noe vi forskere bør bli bedre på. Dette prosjektet har derfor perspektiver som er mye større enn at vi skal ansette en doktorgradsstudent, tilføyer hun.

Innenfor samarbeidsrammene vil forskerne også undersøke om mikroRNA i blodet fra fosterets navlestreng kan brukes som markør for ulike adferdsforstyrrelser.

– Vi kan jo ikke ta prøver av fosterets eller det nyfødte barnets hjerne for å finne ut om mors bruk av legemidler under svangerskapet har ført til fosterskade. Men det er allerede gjort studier som støtter opp under at mikroRNA i blodet kan brukes som  en markør for det som kalles føtalt alkoholsyndrom, og vi vet at disse små RNA-bitene også kan markere andre sykdomstilstander, for eksempel ulike krefttyper. Vi tar sikte på å teste ut slike sammenhenger i samarbeid med Smartfish, ved for eksempel å sammenlikne ulike næringsdrikker med fiskeoljer og se hva de fører til, forteller Paulsen.

Matvarer som inneholder naturlige omega-3-fettsyrer
Omega-3 finnes i fet fisk og en del plantebasert mat. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ragnhild Paulsen og Hedvig Nordeng er imponert over Smartfish-bedriftens satsing på forskning. Nå ser de fram til at viktige deler av denne forskningen kan flyttes «hjem» til Norge.

– Dette er et samarbeid som kan gi store gevinster for begge parter. Vi kan levere grunnforskning som gir enda bedre dokumentasjon for produktene, mens Smartfish har et internasjonalt nettverk av forskere som vi kan samarbeide med, påpeker Paulsen.

Janne Sande Mathisen ser for seg at markedet for Smartfish-produktene bare vil øke i årene som kommer.

– Markedet øker blant annet fordi det blir flere eldre mennesker med behov for næringstilskudd som kan motvirke aldersrelaterte plager. Men det økende behovet for produktene våre skyldes også at kostholdet vårt har endret seg, blant annet på den måten at vi får i oss mer omega-6 og mindre omega-3. For mye omega-6 gir økt risiko for overvekt, fedme og betennelsesliknende tilstander i kroppen, mens omega-3 er den sunne fiskeoljen, sier Sande Mathisen.

Kontakt:

Professor Ragnhild E. Paulsen, PharmaTox og Farmasøytisk institutt

Professor Hedvig Nordeng, PharmaTox og Farmasøytisk institutt

Mer informasjon:

Nutra ingredients-usa.com: Omega-3, resveratrol, vitamin D, and berry antioxidant beverage offers immulogic approach to aging-related cognitive impairment.

Nutra ingredients-usa.com: Goal! English football giant backs high-dose omega-3 for recovery

Les mer om helse på Titan.uio.no:

Fars medisinbruk kan fortelle om mors medisinbruk er trygg

– Gravide blir skremt på internett

Stamcelle-forskning skal gi gravide trygg medisinbruk