Image
adelepingviner

Norith Eckbo skal tilbringe julen på Antarktis. Adelepingvinene (over) er en av fugleartene som er med i studien.

Pingviner, skismøring og klimaendringer

Polene regnes av mange som urørt natur. Likevel finnes spor av vårt forbruk i sjøfugl. Derfor har Norith Eckbo dratt til Sydpolen for å finne ut hvordan miljøgifter og klimaendringer vil påvirke fuglene.

Norith Eckbo skal feire jul blant pingvinene på Sydpolen. Der skal hun blant annet finne ut om stoffer i produkter vi bruker er skadelige for sjøfugler. Følg med på Noriths blogg!

– I prosjektet skal vi undersøke hvilke miljøgifter som dukker opp i polare sjøfugler og sammenligne Arktis og Antarktis. Vi skal se på hvordan miljøgiftene varierer over tid og om miljøgifter og klimaendringene sammen påvirker bestandutviklingen til kongepingvinene, forklarer Eckbo.

Nesten ferdig med pakkingen, stiller Norith opp på intervju. Det er to dager til hun reiser til Tasmania. Derfra går ferden videre med båt til Antarktis, hvor hun skal tilbringe de tre neste månedene.  Vel fremme på det isdekkede kontinentet skal hun tilbringe mesteparten av tiden sammen med pingviner.

– Det jeg gleder meg mest til er å bli kjent med pingvinene, sier hun.

– Det er jo et eventyr jeg får være med på! Det fine med feltarbeid er også at man får en nærhet til det man skal forstå. Det er ikke bare tall på en datamaskin, men noe man opplever.

Skismøring og Goretex havner i fuglene

Fakta

Om Polar-Ecotox-prosjektet

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og Klima- og miljødepartementet.
Prosjektet er ledet av Katrine Borgå, ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.
Polar-Ecotox-prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Norsk Polarinstitutt, NINA, NILU, det franske polarinstituttet og Universitetet i Strasbourg.
Les mer på hjemmesidene til Polar-Ecotox-prosjektet.

Prøvene Eckbo skal ta i Antarktis er en del av et prosjekt som handler om miljøgifter i polområdene, Polar-Ecotox.

Noen av stoffene som er under lupen er nye giftstoffer som perfluorerte stoffer. Disse finner man blant annet i skismøring og GoreTex.  Andre nyekommere på gift-listene er klorerte parafiner og nye bromerte flammehemmere. Stoffer som er designet for å gjøre livene våre enklere, spres av deg som forbruker, og havner til slutt ved polene.

Miljøgifter som dette hoper seg ofte opp på toppen av næringsskjeden, noe som gjør sjøfugler svært utsatt. Så fort et stoff reguleres, dukker et nytt lignende stoff opp. I tillegg til de nye stoffene henger de gamle kjenningene stadig i. DDT og PCB har lenge vært strengt regulert, men man finner fremdeles disse stoffene i naturen, og de dominerer ofte i cocktailen av miljøgifter.

Overvåking i nord, lite kunnskap i sør

Det er viktig å forske på miljøgifter i sjøfugl, både fordi de fungerer som indikatorer på havets helsetilstand, men også fordi sjøfugl opplever mye press fra menneskelig aktivitet, som ødelagte levesteder, matmangel på grunn av klimaendringer og konkurrerende fiske, i tillegg til at de er spesielt utsatt for forurensning og miljøgifter.

Alt dette utgjør stressfaktorer for artene. Derfor er det viktig å forske på de ulike brikkene i dette puslespillet og særlig se på giftstoffer og klima i sammenheng fordi klimaendringene kan påvirke miljøgiftnivåene i fremtiden, og artenes følsomhet for negative effekter.

– I nordområdene har man overvåket miljøgifter i flere tiår. Arktis ligger omkranset av store industrinasjoner og får tilført miljøgifter fra luftstrømmer og elver, i tillegg til de store havstrømmene. Vi har ikke like mye kunnskap om giftstoffene i sør, i Antarktis, forklarer Norith. Det er lavere nivåer av miljøgifter der, fordi Sørishavet danner en barriere rundt kontinentet, og stenger for mesteparten av  miljøgiftene som komme via havstrømmene. I Antarktis kommer stort sett forurensningen via luft eller fra forskningsstasjonene.

Norith Eckbo i Antarktis

Tidligere i sommer har Norith samlet prøver av sjøfuglene teist og storjo på Svalbard. Teisten er en fastboende art, mens storjoen migrerer.  

– Vi sammenlikner nivåer og blandinger av miljøgifter i fastboende og migrerende fugler på sør- og nordolen. I Antarktis skal jeg ta blodprøver av Adelepingviner, som er en mer eller mindre fastboende art. Forskere fra Norsk Polarinstitutt skal til den norske forskningsstasjonen Troll, og samle blodprøver fra sørjo, som i likhet med sin nære slektning i nord, er en migrerende fugl.

I tillegg til dette skal franske forskere ta prøver av kongepingviner fra en subantaktisk øy; Crozet Island.  

– Fra årets prøver får vi et snap shot av miljøgiftsituasjonen i nord og sør,  men vi trenger også oversikt over situasjonen over tid. Jeg skal derfor analysere fryste prøver av kongepingviner fra Crozet 17 år tilbake i tid, og se på endringer i miljøgiftnivåer opp mot endringer i klima, artenes diett og effekter i populasjonen, forklarer Eckbo.

Jul med Pingu

Et av forberedelsene til reisen var å feire Jul hjemme i Bø. Med julefeiringen vel overstått, er hun nå klar for eventyret som venter.

– Det blir julefeiring der nede også, bare at der lager vi gaver til hverandre av ting vi finner på  forskningsstasjonen.

Fakta

Noriths leseliste

Sherlock Holmes av Sir Arthur Conan Doyle
Orlando av Virginia Woolf
Det usynlige barnet av Tove Jansson
Jane Eyre av Emily Bronte
The Land of Silence av Clements R Markham
Emma av Jane Austin

Det er et eget lite samfunn på 50 personer som holder til på den franske forskningsstasjonen, Dumont d’Urville.

– Jeg gleder meg til maten, det er jo fransk kjøkken! De har blant annet en egen baker som lager croissanter.

Det er ingen telefonforbindelse, og nettet er nokså dårlig. Med andre ord er det ikke det største underholdningstilbudet – utenom pingvinene.

– De har et ganske stort bibliotek, men jeg har også tatt med en del litteratur, og jeg skal lære meg fransk ordentlig, så det blir nok å finne på.

Kontakt:

Stipendiat Norith Eckbo ved Institutt for biovitenskap

Les også:

Noriths blogg fra Antarktis

Tema-side om klima