Image
Insekthotell, Botanisk hage

Her går starten for hotellbyggingen. NHMs anleggsgartnere var byggmestere, og elever fra Elvebakken videregående skole sto for design og utførelse. Foto: Kristina Bjureke/NHM

Insektene i Botanisk hage flytter inn på hotell

Insektene i Botanisk hage har fått nye boliger – godt hjulpet av gartnere fra Naturhistorisk museum og elever fra Elvebakken videregående skole. Det er enkelt å lage sitt eget insekthotell.

I april og mai ble det opprettet to nye insekthoteller i Botanisk hage i Oslo. Det ene – et "stammehotell" – ble plassert ved Urtehagen, og det andre, som er et mer tradisjonelt insekthotell, kan du finne i Slåttemarka, ved bunnen av Fjellhagen. Dette hotellet ble oppført ved hjelp av elever fra kunst-, design- og arkitekturlinjen ved Elvebakken videregående skole.

Hvorfor insekthoteller?

Insekthotell, Botanisk hage
Insekthotellet i Slåttemarka, fiks ferdig. Foto: Kristina Bjureke/NHM

Flere insekter er i dag truet av menneskelige inngrep i naturen. Mange insekter trives i død ved og gamle hule trær, slike insektboliger er mangelvare mange steder. Dermed er det blitt færre insekter, fordi de har færre plasser å legge eggene sine. Vi kan hjelpe insektene ved å la død ved ligge igjen i naturen og ikke fjerne hule trær.

I relativt sterile og striglete bymiljøer kan vi også forbedre bomulighetene for insekter ved å lage insekthoteller. Et insektshotell er rett og slett boplasser der egg og larver til bier, humler og veps kan utvikle seg.

Lag ditt eget!

Flere hagebutikker selger insekthoteller, og det er et stort utvalg av dem i utenlandske nettbutikker. Men større insekter lenger sør i Europa gjør at «hotellrommene» er bredere der. Derfor kan det være bedre å bygge sitt eget insekthotell.

Det finnes ikke noen byggeregler: Fantasi, materiale og plass er det eneste som setter grenser.

I likhet med turister på et hotell ønsker også insektene mest mulig sol, og hotellet bør plasseres mot sør, gjerne mot en mur. Insekthotellene kan godt plasseres nær pollen- og nektarrike planter. Om ingen sjekker inn, bør du flytte hotellet til en lunere og mer solfylt plass.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Let etter hule materialer

Et enkelt insekthotell for norske forhold kan bestå av trestokker og noen gamle mursteiner som du borer seks til ti centimeter lange hulrom i. Diameteren på hullene bør være forskjellige, Naturhistorisk museum anbefaler 4, 6 og 8 mm store bor. Innimellom stokkene og mursteinene legger du hule strå og eventuelt kongler. Bruk gjerne flere ulike slags kvister, da kan flere ulike arter av insekter bli interesserte.

Nils-Petter Bergersen, insekthotell, Botanisk hage
Anleggsgartner Nils-Petter Bergersen ved stammehotellet. Foto: Kristina Bjureke/NHM

Hule, tørre stengler og kvister fra for eksempel takrør, kvann, løpstikke, sibirbjørnekjeks og bambus egner seg godt for et insekthotell. Kvister av hyll er fine å legge inn i hulrommene mellom stokkene, de har en myk marg som insektene gjerne borer seg inn i.

Insekthoteller ikke bør males, impregneres eller lakkeres. Kjemikaliene kan gjøre at gjestene blir skeptiske. Men sørg for ett vanntett tak.

Hotellet bør også utstyres med noen små leirklumper her og der. Insektene tar med seg litt leire inn i hulrommet og lager en celle rundt egget. Det blir gjerne seks–åtte slike celler på rad og rekke. Der mates larvene fra bier og humler med pollen, mens vepsene serverer andre insekter og edderkopper.

Det er lett å se når et «hotellrom» er leid ut: Da er åpningen murt igjen med leire.

6 vanlige spørsmål

– Hvor stor skal diameteren være?

Hvis stråene har ulik diameter, vil de tiltrekke forskjellige slags insekter.  Det samme gjelder de borede hullene.

Insekthotell, Hannover
Små hoteller er også trivelige... Foto: Kristina Bjureke/NHM

– Hva slags rør egner seg?

Alle typer hule, tørre stengler og strå kan brukes, for eksempel av takrør, parkslirekne, kvann, løpstikke, sibirbjørnekjeks og bambus. 

– Hvordan kan jeg vite at gjester har besøkt hotellet?

Beviset på at insekter har kommet og lagt egg, er at hullet er blitt murt igjen. Derfor er det viktig å legge en klump leire ved hotellet som insektene kan bruke. Legg gjerne ut nye, ferske, fuktige leirklumper i løpet av sesongen.

– Hvilke arter kan jeg regne med å få besøk av?

Man kan ikke forutsi hvilke insekter som kommer til å legge egg. NHM har hatt flere arter av parasittveps og ville bier. Humler går heller i humlekasser eller i hull i bakken, eventuelt i stokker med hull plassert på bakken.

– Hvor lenge oppholder insektene seg i hotellet? 

Når de voksne insektene har lagt sine egg, flyr de avgårde, og man kan ikke regne med å se dem igjen. Dette er ikke noe "hotell" i den forstand at den besøkende sjekker inn for natten. Insektene bruker i hovedsak hotellet til å legge egg, eventuelt til å overvintre.

– Bør det være blomster i nærheten? 

Det er viktig at det i nærheten finnes blomster som er rike på pollen og nektar. Sjekk nettsiden Blomstermeny.no for inspirasjon.

Mer på Titan.uio.no: