ERC Advanced Research Grant til Bjørn Jamtveit

Bjørn Jamtveit

Av totalt 12 tildelinger av ERC-støttede prosjekter til Norge i 2014 gikk 7 til Univesitetet i Oslo og hele 5 av disse til forskere på Det matematisk naturvitenskapelig fakultet. Fakultetet har nå hele 17 ERC-støttede prosjekter, og siste tildeling gikk altså til professor Bjørn Jamtveit på Institutt for geofag.

Jamtveits ERC-støttede prosjekt har tittelen «Disequilibrium metamorphism of stressed lithosphere – DIME». Prosjektet skal undersøke hvordan spenninger i jordskorpa og det øvste faste laget i mantelen (Lithosfæren) påvirker bevegelse av fluider (væsker og gasser) og prosesser som omdanner bergarter.

Ny forskning, der Bjørn Jamtveit har vært meget sentral, viser at mange av bergartene i lithosfæren ikke inneholder fluide faser. Konsekvensen er at når disse bergartene utsettes for endringer av trykk og temperatur knyttet til at lithosfæreplatene beveger seg i forhold til hverandre (plate-tektonikk) omdannes de så sakte at de ikke rekker å nå en energimessig likevektstilstand. Dette betyr at bergartene finnes i en ulikevektstilstand og inneholder mye latent energi. Konsekvensen er at disse bergartene ved tilførsel av gasser og væsker vil kunne reagere svært hurtig og avgi tildels store mengder energi som i sin tur vil kunne frigi energi, både som varme og gjennom deformasjonsprosesser i lithosfæren. Denne forløsingen av energi vil igjen kunne påvirke platetektoniske prosesser. Videre vil prosessene omdanne bergartene slik at de får andre fysiske egenskaper. Slikt sett, oppstår det en dynamisk kobling mellom de store platetektoniske prosessene og kjemiske prosesser på mikro- og nanoskala i bergartene. Denne erkjennelsen er noe av det som danner grunnlaget for det nye ERC-støttede prosjektet som Bjørn Jamtvei nå skal starte.

ERC Advanced Grants gis til grunnforskningsprosjekter over fem år. Disse prosjektene har meget høy prestisje i forskningsmiljøene over hele Europa. Det hører med til historien at dette er tredje Advanced Grant til geofag ved UiO. Fra før har Trond Helge Torsvik prosjektet “Beyond Plate Tectonics” og Andreas Max Kääb prosjektet ‘Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS)’.

Gratulerer til Bjørn Jamtveit og til Institutt for geofag for nok et ERC-støttet prosjekt. Det ytterligere besfester UiOs status som et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen geofag.