Image
Nyttår-2018

Takk til #metoo

Det skjer viktige saker hele tiden, men i 2017 var det særlig en sak som sto frem som særlig viktig, nemlig den verdensomspennende #metoo-aksjonen. Oppgaven nå er å utnytte den bevisstheten denne aksjonen har skapt og skape varig positiv endring.

#metoo-aksjonen har frembragt en serie med vonde historier i hele bredden av arbeidslivet der den mektige i asymmetriske maktrelasjoner i en eller annen form har utnyttet den svake part. Mye har handlet om uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering, men aksjonen har, slik jeg oppfatter den, også omfattet andre former for trakassering og maktmisbruk.

Dette er ikke et nytt fenomen i arbeidslivet, ei heller hos oss. Vi har lenge hatt systemer for varsling, men #metoo-aksjonen har med tydelighet vist at dette ikke er nok. Vi må arbeide mer systematisk med holdninger med den klare målsettingen om at uønsket seksuelle oppmerksomhet og alle former for trakassering må fjernes. Nulltoleranse er nødvendig! Dette er ikke en enkel oppgave, men den må gjennomføres. Det hviler et særlig stort ansvar på oss som ledere, uavhengig av hvor denne lederoppgaven utføres.

Dette er ikke ment å være en dystert innlegg på selveste nyttårsaften, men en beskjed til meg selv og andre ledere, i og utenfor akademia, om at vi nå har en gylden mulighet til å skape en bedre og mer inkluderende hverdag for alle. Jeg er optimist og vil avslutte året med å rette en stort takk til #metoo-aksjonen som har satt et særdeles viktig tema ettertrykkelig på dagsorden.

GODT NYTT ÅR!