Mortens blogg om forskning og utdanning
Morten Dæhlen Mortens blogg om forskning og utdanning

Bloggen til Morten Dæhlen

 

Oslo Life Science 2016 - liveblogging

Universitetets aula er fylt til randen av mennesker opptatt av livsvitenskap. Universitetet i Oslo har satset på livsvitenskap i mange år. Nå inviterer vi Norge og verden til en seanse om hva livsvitenskap handler om, og hva livsvitenskap vil bety for samfunnsutviklingen i årene som kommer.

Biørnegildet 2016

Biørnegildet 2016

Biørnegildet 2016 starter i dag. Hvert tredje år arrangerer Realistforeningen den store studentuka for realfagstudentene ved Universitetet i Oslo. Det meste skjer i Vilhelm Bjerknes hus, og uka er full av populærvitenskapelige foredrag og sosiale arrangementer.

Veggmalerier i fysikkbygget i høstsol

Store prosesser i godt driv

Universitetet i Oslo vil være blant Europas mest attraktive miljøer for forskning og utdanning innen realfag og teknologi. Klare indikasjon på at dette er en realistisk ambisjon er de resultatene vi har oppnådd innen European Research Council (ERC) og den store økningen i antall førstevalgssøkere de siste årene. Det begynner å bli kjent i Norge (og utlandet) at UiO gir en utdanning på høyt internasjonalt nivå innen realfag og teknologi.

Nordområdene i Apollon

I morgen lanserer Apollon et eget temanummer om Nordområdene, og naturlig nok er mange av artiklene i dette utmerkede temanummeret hentet fra forskningsprosjekter innen realfag og teknologi ved Universitetet I Oslo.

UiO: Energi - en satsing mot fremtidens energisystemer

Universitetet i Oslo (UiO) tar gjennom satsingen UiO:Energi et anvar for å bidra til å løse en av vår tids største utfordringer. Det er å sørge for at verden, så raskt som mulig, oppnår bærekraftig produksjon, distribusjon og forbruk av energi.

6 år i bloggsfæren

En gang i 2009 bestemte jeg meg for å begynne å blogge om forskning og utdanning og litt til. Det første innlegget kom 18. januar 2010 og i dag, seks år etter, kommer blogginnlegg nummer 899. Dagens tema er blogging!

From student to researcher

Over the past 50 years the global system of universities has created an education of researcher, the PhD-education. The journey towards a PhD-degree starts during regular education and ends with a PhD-thesis after 3 or 4 years with dedicated research work. Here are some advices to new PhD-students!

X=2^5(2^5+2^4+2^3+2^2+2^1+2^0)

Nytt år og nye muligheter, men vi bygger vår virksomhet på en lang og stolt historie. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO ble etablert i 1861, men vår historie startet enda tidligere. Det handler om å se fremover gjennom tiden!

Om årene som kommer og går, og en liten julehistorie!

Et meget løfterikt år er gjennomført og jeg ser med optimisme og glød frem til et nytt og fremgangsrikt år for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Jeg ønsker alle våre samarbeidspartnere, medarbeidere og studenter en fortreffelig jul og et stålende godt nytt år!

Morten Dæhlen

Leder for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Opptatt av forskning og utdanning innen naturvitenskap, teknologi, og matematikk, og hva realfagene betyr for samfunnsutviklingen.

…Les mer
Blogger jeg leser
Mest leste