Image
""

Bildet viser nerveceller (blå og røde) fra hjernens senter for stedsans, som er dekket av sukkerholdige proteinstrukturer (grønne). Foto: UiO

Sukkerholdige proteiner i hjernen skjerper stedsansen

Rotter trengte mer tid på å lage nye kart når proteinene ble fjernet.

Kart over steder vi har vært, lagres i hjernen og hentes fram igjen hver gang vi besøker det samme stedet. Hjerneområdet entorhinal cortex spiller en viktig rolle. Her finnes gridcellene som koder informasjon om steder man besøker.

Rundt nervecellene ligger et nett av sukkerholdige strukturer. Disse kalles perinevrale nett, og her ligger de sukkerholdige proteinene som forsker Ane Charlotte Christensen ved UiOs Institutt for biovitenskap har studert.

Les også: «Nettingstrømper» beskytter langvarige minner i hjernen

Christensen og kollegaene hennes ved Center for Intergrative Neuroplasticity (CINPLA) har registrert aktiviteten til gridceller hos rotter. De har undersøkt hvordan gridcellene oppfører seg i ulike miljøer – med og uten perinevrale nett.

– I rotter som hadde fått fjernet perinevrale nett i entorhinal cortex, så vi at det tok mye lengre tid for gridcellene å danne kart over nye steder rottene besøkte.

– Da rottene ble plassert tilbake i et kjent miljø, så vi at de lagrede kartene var blitt ustabile, sier Christensen i en pressemelding.

Hjerneceller i entorhinal cortex er de første som dør under Alzheimers sykdom. Det gjenstår ifølge forskerne å undersøke om de perinevrale nettene i entorhinal cortex endrer seg under Alzheimers sykdom.

Vitenskapelig artikkel:

Ane Charlotte Christensen mfl: Perineuronal nets stabilize the grid cell network, Nature Communications, januar 2021