Image

Stipendiater på arrangementet Reale damer og superheltinner på Realfagsbiblioteket i 2014.

Realfagsbiblioteket - et bibliotek i verdensklasse!

Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo, som holder til i Vilhelm Bjerknes hus, er et bibliotek i verdensklasse. Læringsmiljøet blomstrer og godt besøkt arrangementer om vitenskap og kunnskapsutvikling kommer på løpende bånd. Flere enn oss har oppdaget dette og nå har Norsk bibliotekforening nominert realfagsbilioteket ved Universitetet i oslo til årets bibliotek. Nominasjonen lyder som følger:

"Biblioteket er ein viktig møteplass for fagmiljøet. Dei er innovative og testar nye metodar for å gje studentane det beste biblioteket, og let seg ikkje avgrense av dei fysiske veggane sine. Samarbeid med blant anna NRK Ekko om Abels tårn og forskarar utvidar biblioteket. Dei er synlege og viser fram det dei gjer, både på universitetet og til omgjevingane. Med eit særskilt blikk for studentane nyttar dei arealet sitt på ein måte som gjer mange leseplassar i forskjellige miljø, samtidig som det er knytt saman til eit heilskapleg bibliotek. Ved å blande vaflar, science fiction, teikneseriar og lolcats med det reint faglege stoffet, gjev dei brukarane sine meir enn det dei spør etter. Dei drivast ikkje berre av å gje kunnskap om akkurat dei emna som går dette semesteret, men utdannar menneske til eit heilt liv. Dette biblioteket tek læringssenterideen til eit heilt nytt nivå. Sjølv om ikkje alle bibliotek i Noreg skal vere spydspissar i realfagsformidling bør alle bibliotek i Noreg følgje Realfagsbibliotekets eksempel med å setje brukarane i sentrum og gjere dei til aktive samfunnsdeltakarar."

Det hører også med til historien at samme dag som nominasjonen til årets bibliotek ble kunngjort fikk Realfagsbiblioteket 300.000,- kroner av Sparebakstiftelsen til  å utvikle en ny utstilling og arrangementer knyttet til kvinnelige helter og forbilder innen realfag. Om ikke alt for lenge kan studenter, ansatte og publikum få med seg "Reale Damer! Kvinnelige pionerer i realfagene".

Gratulerer, både med nominasjon og støtte til reale damer!