Et lite sommerbrev…

Nok en aktiv vinter og vår er unnagjort. Mye har skjedd og vi går som vanlig en aktiv høst i møte. Slik er det og slik må det vel være. Her følger noen hovedpunkter fra våren 2015.

Stor vekst i antall førstevalgsøkere de siste årene. Det blåser en positiv vind i retning av realfag og teknologi for tiden, og til høstens opptak ble det ”all time high” i antall førstevalgsøkere til våre studier, både på bachelor og master. Selv om veksten i antall søkere har vært betydelig over hele landet de siste årene, har UiO med god margin hatt den aller største veksten i antall førstevalgsøkere til realfag og teknologi. Det er også positivt at denne veksten fordeles seg rimelig jevnt på våre studieprogrammer. Vi gleder oss til å ta i mot et nytt kull til høsten, og mandag 10. august braker det løs med velkomstuke og programseminarer for våre nye og forventningsfulle studenter.

Nye studieprogrammer fra høsten 2017. Vi er nå omtrent halvveis i arbeidet med revisjonen av vår portefølje av studieprogrammer på bachelor og master. Disse programmene skal starte opp høsten 2017, men det meste må være på plass i løpet av det kommende året, altså innen sommeren 2016 et år fra nå! Dette er en stor operasjon der mange detaljer skal på plass. Vi er imidlertid godt i rute, og jeg kan jo nevne at vi i løpet av høsten skal finne gode navn på alle programmene, noe som tradisjonelt skaper mye diskusjon. Men, først og fremst skal vi produsere innhold. En stor andel av den utdanningen vi allerede gir er glimrende og skal selvfølgelig fortsette, men det blir også mye nytt. Jeg ser med optimisme frem til resultatet av dette omfattende arbeidet.

Forskning og forskningsfinansiering. En stadig større andel av den forskningen vi utfører finansieres av eksterne kilder, i all hovedsak Norges forskningsråd og EU. Vi lykkes godt og jeg vil særlig fremheve suksessen innen ERC (European Research Council) de siste årene, og at vi har mange unge forskere som har lykkes innen FRIPRO (fri prosjektstøtte i Norges forskningsråd) de siste årene. Vårt fakultet har nå over 1/3 av alle ERC-støttede prosjekter i Norge og vi nærmer oss Europeisk toppnivå. Vi fikk også god uttelling, særlig innen IKT, da Forskningsrådet i vinter annonserte de nye SFIene (Sentre for forskningsdrevet innovasjon). Videre er alle våre 15 endringsmiljøer (Strategic Research Initiatives) godt på skinner, hvorav flere er i gang med å skrive søknader til høsten SFF-runde (Sentre for fremragende forskning).

Livsvitenskap og nytt bygg. Vårt fakultet er mye mer enn livsvitenskap, men satsingen på livsvitenskap og nytt bygg i Gaustadbekkdalen er meget viktig for fakultetet. Vår forskningsdekan Svein Stølen har blitt styreleder for livsvitenskapssatsingen UiOs største tverrfaglige satsing. I tillegg til å forvalte UiOs felles ressurser til dette viktige området skal styret også ha ansvaret for å legge kortene rundt hva og hvem som skal flytte til den nye bygget for livsvitenskap, farmasi og kjemi i Gaustadbekkdalen. Arbeidet godt i gang, men mange detaljer gjenstår. De neste 10 årene bli veldig spennende, og mye vil skje i løpet av de neste to årene.

Formidling og innovasjon. I tillegg til forskning og utdanning er formidling og innovasjon to av våre lovpålagte oppgaver. Vi leverer godt også på begge disse områder. Når det gjelder (poulærvitenskapelig) formidling har omfanget av dette økt betraktelig de siste årene. Det er grunn til å anta at økt synlighet gjennom formidling har bidratt til økningen i antall søkere til våre studier. I løpet av høsten vil vi også lansere en ny nyhetsside for realfag og teknologi en nyhetsside som i all hovedsak er utviklet ved hjelp av interne ressurser. Målet med dette er å gjøre alle nyheter og aktualiteter innen realfag og teknologi fra UiO lettere tilgjengelig for allmennheten. Det arbeides også for å gjøre innovasjonsarbeidet på fakultetet enklere i årene som kommer. Her samarbeider vi tett med Inven2 og OsloTech (Forskningsparken).

Jeg kunne ha skrevet om mange andre ting som skjer på fakultetet, men nå er det ferie. Det gjenstår det, på denne siste arbeidsdagen før ferien, å ønske alle mine lesere en RIKTIG GOD SOMMER. Det blir nok litt feriestille her på Dærnt´s Corner, men ett og annet blogginnlegg vil nok dukke opp i løpet av sommeren.