Artikkel

Livsvitenskap

Tema: Livsvitenskap

Spebarn som mates med sonde i nesen

High standards for human milk banks in Norway

– Donor milk recipients are the smallest and most vulnerable members of our society. We are obliged to provide them with as good support as we possibly can, says Dr. Hedvig Nordeng at the University of Oslo.

Grisunger

Antibiotika i kjøttproduksjon sprer resistente bakterier

Antibiotikaresistens regnes som en global trussel på linje med terrorisme og klimaendringer. – Selv om vi nå reduserer bruken av antibiotika kraftig, så øker forekomsten av de multiresistente bakteriene, sier forsker Ernst Kristian Rødland ved UiO.

Måleutstyr for diabetes

Slik lever tre ikkje-vestlege grupper med diabetes

– Ulike kulturelle faktorar og forståingar av sjukdomsgrunnar og årsaker er avgjerande for korleis folk tenkjer på helse og sjukdom, seier Walaa Abuelmagd. Ho har samanlikna grupper med diabetespasientar frå ulike land.