Artikkel

Livsvitenskap

Tema: Livsvitenskap

Michael A. Riegler

Avslører magesykdommer med algoritmer

Ny teknologi basert på kunstig intelligens kan gjenkjenne bilder av de åtte vanligste magesykdommene med minst 93 prosent nøyaktighet. Det kan redde liv.

Leucauge venusta

A new web of life

For the first time biologists have made a full family tree of the world's spiders. It may impact disciplines such as material science and medicine, the researchers claim.