Image
illustrasjon med dyr planter fisk saks dna

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Genredigering av laks og mutasjoner på årets Darwin Day

Interessert i CRISPR og genredigering i et økologisk perspektiv? Bli med på digitalt seminar.

Med CRISPR-teknologien har vi fått et kraftig genredigeringsverktøy. Vi kan slå gener av og legge til gener i så å si alle organismer. Teknologien kan være til stor nytte, men det er også mange utfordringer med bruken.

Noen av problemene forbundet med lakseoppdrett kan potensielt løses ved hjelp av genteknologi. En steril oppdrettslaks utgjør en mindre risiko for de ville laksestammene. Eller hva med en laks som er motstandsdyktig mot sykdommer, eller som produserer mer Omega-3?

Genredigering i lakseoppdrett er tema for foredraget til Dr. Anna Wargelius fra Havforskningsinstituttet, mens Detlef Weigel fra Max Planck Institute for Biology skal snakke om mutasjoner.

Ved hans lab har de nylig oppdaget at essensielle gener muterer langt sjeldnere enn andre. Arbeidet hans har betydning for hvordan ville planter tilpasser seg klimaendringer.

Darwin Day 2022 arrangeres digitalt førstkommende fredag og er åpent for alle. Darwin Day er en del av Oslo Life Science konferansen som arrangeres 11.-17. februar.

Mer informasjon og lenke til webinaret på zoom.