Image
Ny minister

Dag O. Hessen (Foto: Cappelen Damm) Anje Røyne (Foto: UiO) og Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Foto: Stortinget).

Forskernes råd til den nye klima- og miljøministeren

Klimaministeren må bli en sterk stemme inn i regjeringen, og ha tyngde til å påvirke de med ansvar for olje og økonomi, mener forskere ved UiO.

I dag ble den nye regjeringen presentert på Slottsplassen. Espen Barth Eide (Ap) får rollen som ny klima- og miljøminister. Vi har utfordret forskere på hva som blir deres viktigste råd til den nye ministeren.

– Det er helt avgjørende at den nye klima- og miljøministeren får til et tett samarbeid med den nye olje- og energiministeren. Han må klare å overbevise om at rammene for norsk energipolitikk må settes av klimaet. Energipolitikken må ta utgangspunkt i utslippsberegninger og ikke bare økonomi, sier Dag O. Hessen.

Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo og står bak en rekke populærvitenskapelige bøker om klima og natur.

– Klima- og miljøministerens viktigste oppgave blir nok å overbevise andre, kanskje primært olje- og energiministeren. Det er viktig at klima får være med å sette rammene for virkelighetsbeskrivelsen, sier Hessen som har vært en tydelig stemme fra forskerhold for klima i flere sammenhenger.

Positivt fra Hurdalsplattformen

Hessen mener det er essensielt at politikerne ser klima i sammenheng med tap av natur. Derfor er han positiv til at den nye Hurdalsplattformen også nevner naturtap som et viktig moment i miljøpolitikken.

– Tidligere har regjeringsplattformene stort sett konsentrert seg om klima, men det er veldig viktig at det blir en forståelse for at naturtap ikke bare er snakk om noen spesielle rødlistede arter. Naturen er et viktig fundament for klimaet når det gjelder karbonbinding i skog, jord og myr, og har også en viktig betydning som en buffer når det gjelder klimaendringer både lokalt og nasjonalt, påpeker Hessen.

Han er også opptatt av at politikerne må evne å se Norge som en internasjonal aktør når de gjelder natur.

– Norge er en veldig viktig påvirker på areal utenlands gjennom import og konsum.

Når det gjelder konkrete virkemidler mener Hessen at den nye ministeren må innføre et mål om arealnøytralitet etter modell av målet om karbonnøytralitet. I tillegg foreslår han en naturavgift etter modell av CO2-avgiften.

Hessen sier han er positiv til at Espen Barth Eide (Ap) er utnevnt til posten.

– Han har ekte klimaengasjement og stor innsikt, men det vil kreve mye å klare å manøvrere til det beste for klima innenfor det berømte mulighetsrommet, sier Hessen.

Må bruke utestemme

Anja Røyne er enig med Hessen i at det er avgjørende at klima- og miljøministeren har en sterk og tydelig stemme inn i regjeringen. Da Titan.uio.no snakket med Røyne var ikke navnet på den nye klima- og miljøministeren kjent.

– Alle de øvrige departementene påvirker også klimapolitikken. Både finans, samferdsel, næring, og olje- og energi. Klimautfordringene krever at vi gjør en endring av utrolig mange store deler av samfunnet, sier Røyne som er fysiker og forsker ved UiO.

Hun har skrevet flere bøker som handler om hvordan verden henger sammen og om klimaendringene. Røyne er opptatt av at Barth Eide må bli en tydelig stemme i internasjonalt arbeid, og være en påvirker i klimatoppmøtene.

– Norge må sette ambisiøse mål, og ikke dilte etter de andre landene. Vi må vise at vi gjennomfører og vi har mulighet til å ta en lederrolle. Vi har teknologi og innovasjon. Selv om klima ikke er noe Norge kan løse alene, kan ikke politikerne la det bli en sovepute, sier Røyne.

Må ta i bruk tilgjengelig teknologi

Når det gjelder lavthengende frukter sier Røyne at vi må bruke penger på å begrense utslipp av CO2 .

– Det haster kutte utslipp, og da må vi faktisk komme i gang med tiltak vi vet at virker. Politikerne må bruke penger på å ta i bruk prosjekter som faktisk ligger klare, som CO2 -fangst for sementproduksjon og søppelforbrenning. Det er dyrt, i lengden er det dyrere å la være, sier Røyne.

I tillegg mener hun klima- og miljømininsteren må sørge for at støtteordninger til klimatiltak må favne bredt.

– I den rollen er det viktig å sørge for at vi får videre utvikling av ny teknologi og mer energifornuftige løsninger. Det er også viktig at disse brukes så mye som mulig.

Når det gjelder regjeringsplattformen sier Røyne at hun er spent.

– Dette er ikke min drømmekonstellasjon, og jeg er utrolig spent på hvor grønt det blir. Men jeg håper og tror at regjeringen nå har et bedre utgangspunkt siden de er tydelige på at de ikke lener seg på klimaskeptikere og fortsetter diskusjonen om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt. Nå er de faktisk over på å diskutere hvordan dette skal løses, og det er et bra utgangspunkt, sier Røyne som håper at den nye regjeringen også vil se viktigheten av å satse på tverrfaglig forskning.

Den nye statsrådene fotografert på Slottsplassen. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.

I forbindelse med nøkkeloverrekkelsen ved Klima- og miljødepartementet sa Espen Barth Eide (Ap) selv at han mener Hurdalsplattformen er den grønneste regjeringserklæringen som noen gang er lagt fram i Norge.

– Det er en enorm oppgave vi har tatt på oss, sa Eide etter å ha overtatt nøkkelkortet til Klima- og miljødepartementet fra Venstres Sveinung Rotevatn.