Image
Bioinformatikk. Illustrasjon: Colourbox

Nå skal det bli lettere for forskere å dele biologiske og medisinske data

Universitetet i Oslo og en rekke andre forskningsinstitusjoner har i dag startet BioMedData, et samarbeid som skal gjøre det enklere å dele forskningsdata.

I BioMedData skal de utvikle prosedyrer som skal gjøre det enklere for forskere å publisere funn i databaser som oppfyller de såkalte FAIR-prinsippene.

FAIR er et akronym for findable, accessible, interoperable og reusable, som på norsk betyr at dataene må være mulig å finne, de må være tilgjengelige, de skal kunne åpnes, kombineres og bearbeides uten begrensninger, og de skal være gjenbrukbare.

– BioMedData er et unik prosjekt og samler ekspertise på tvers av livsvitenskapene Inge Jonassen, professor ved UiB.

Han er prosjektleder for ELIXIR Norge, som koordinerer BioMedData.

– Vi ønsker å etablere nye standarder for hvordan forskere innen livsvitenskapene håndterer sine data, sier han i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver BioMedData at Covid-19-krisen har vist oss nettopp hvorfor det må være mulig for forskere å kunne gjøre nytte forskningsdata fra andre forskere.

– Omstendighetene rundt Covid-19 demonstrerer igjen hvorfor data bør være så FAIR som mulig, helt fra begynnelsen, sier Jonassen.

Målet med BioMedData er å utvikle prosedyrer som skal gjøre det enklere for forskere å publisere funn i databaser som oppfyller FAIR-prinsippene. Det vil også bli enklere å gjenbruke bioinformatiske verktøy.

Store deler av de livsvitenskapelige miljøene i Norge er med i samarbeidet, deriblant alle de største universitetene. Samtidig er BioMedData åpent for å involvere nye partnere og nye forskningsprosjekter, heter det i pressemeldingen.

Les mer om bioinformatikk på Titan.uio.no

Informatikk og biologi smelter sammen

Digital snikkarverkstad lærer forskarar koding

Kunstige mikro-organer får selv erfarne forskere til å gispe av overraskelse