Image
""

UiOs livsvitenskapsbygg skal bli et kraftsenter for hele Norge, ifølge planene. Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Livsvitenskapsbygget sikres i et samarbeid med Oslo universitetssykehus

Regjeringen tar sikte på å få Oslo universitetssykehus inn i deler av det planlagte livsvitenskapsbygget. Helse Sør-Øst blir med på finansieringen.

Gravingen var godt i gang da Universitetet i Oslo i august fikk beskjed om at kvikkleireproblemer ville gjøre det planlagte livsvitenskapsbygget mye dyrere enn planlagt – og at Regjeringen ikke ville kompensere Statsbyggs kostnadsoverskridelser.

Siden er det jobbet med ulike scenarier for videre utvikling av dette helt sentrale bygget for universitetets og samfunnets videre utvikling. Tre hovedalternativer er vurdert:

I august 2020 måtte Statsbygg fortelle at det var funnet mer kvikkleire på byggetomta enn forundersøkelsene hadde avdekket. Foto: Bjarne Røsjø/UiO
  • Å bygge som opprinnelig planlagt. Dette ville kreve at Regjeringen økte rammen og kompenserte kostnadsoverskridelsene.
  • Et betydelig nedskalert bygg for UiO, med kutt opp mot 30 prosent av bygget og som ikke ville kunne tilfredsstille samfunns- og effektmålene.
  • Et partnerskap med Helse Sør Øst/Oslo universitetssykehus som både ville gi UiO større arealer samtidig som man kunne tilfredsstille samfunns og effektmålene.

Regjeringen tar nå sikte på at Oslo universitetssykehus får et begrenset areal i bygget og at OUS/Helse Sør-Øst skal ta del i finansieringen av bygget. I tillegg åpnes det for et nytt byggetrinn. Bygget vil nå romme virksomhet innen kjemi, farmasi og livsvitenskap og muliggjøre en videreutvikling av et allerede sterkt samspill mellom UiO og OUS, skriver UiO på sine nettsider.

Takker for hjelpen

– Vi er svært glade for Regjeringens beslutning. Vi har jobbet konstruktivt og godt med Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og Statsbygg for å finne en kreativ, men faglig sterk løsning som sikrer at dette svært viktige bygget for Norges forsknings- og innovasjonsevne kan realiseres. Jeg sier tusen takk til alle våre fagfolk som har arbeidet svært hardt for å belyse alle alternativer, og dermed bidratt til at regjeringen kunne ta denne beslutningen, sier UiO-rektor Svein Stølen. 

– Partnerskapsløsningen med Oslo universitetssykehus vil styrke livsvitenskapsbygget som et samlet anlegg for utstrakt tverrfaglig samarbeid og innovasjonsvirksomhet, med utvikling av fremragende forskningsmiljøer på tvers av disipliner, og som hjertet i Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City.

Tror mange vil tjene på løsningen

– Dette kan bli ei veldig god løysing. Slik får vi meir livsvitskap for pengane og enda meir samarbeid på tvers av fag, sier forskinngs- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim en pressemelding. – Både universitetet og universitetssjukehuset er entusiastiske til denne løysinga. Eg trur dette er noko både studentane, forskarane og helsetenestene våre vil tene på,

Hensikten med satsingen på livsvitenskap og livsvitenskapsbygget er å koble sammen ulike fag og disipliner for å forstå liv og livets prosesser. Dette skal brukes til å løse utfordringer med aldring, sykdom, matproduksjon, bioteknologi, klima og miljøendringer.

Les mer om veien mot målet på Titan.uio.no:

– Vi snur alle steiner for å realisere livsvitenskapsbygget

UiO får livsvitenskapsbygg: – Det er dette vi skal leve av etter oljen

– Livsvitenskap handler om helse, miljø og bærekraft