Image
CLIPT-lab: Noen glimt fra arbeidet i laboratoriet og prøvene som analyseres. Foto/collage: CLIPT / GKT

Spesiallab feirer tre år ved UiO

Den høyspesialiserte CLIPT-lab ved UiO gjør målinger av stabile isotoper i naturmaterialer. Det er nå tre år siden den åpnet for analyser første gang.

Dette høyt spesialiserte laboratoriet CLIPT Stable Isotope Laboratory (CLIPT-lab) utfører analyser av stabile isotoper i naturmaterialer for forskere ved UiO. Det ble etablert ved UiO i 2017, og de første analysene ble utført i april 2018.

Forskning i laboratoriet har fokus på både levende og fossile organismer, og hvordan de er kjemisk forbundet med miljøet. Samarbeid om forskning inkludererer studier av årringer i tre som kan antyde fortidsklima, studier av karbon- og nitrogensykluser i innsjø- og marine sedimenter, dynamikk innen "food web" (matsykluser), påvisning av karbonkilder i kreft, og forstyrrelser i karbonsykluser gjennom jordens historie. Samarbeid er med forskere fra CEED, CEES, IBV, geologi, arkeologi og Radiumhospitalet. Men labben er alltid åpen for å utvide og inkludere flere partnere.

Leder for laboratoriet er Anne Hope Jahren som er forsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED). CLIPT-lab er en del av felles forskningsinfrastruktur ved CEED-senteret, Institutt for geofag og Institutt for biovitenskap

Hva er stabile isotoper?

Et stabilt isotop er en form for element som ikke gjennomgår radioaktivt forfall. Individuelle elementer kan ha mer enn et stabil isotop avhengig av antall nøytroner de har. I laboratoriet har de en spesiell fokus på stabile isotoper i karbon, nitrogen, hydrogen og oksygen. Dette er byggestener for mye av livet og beboelige miljøer på jorda. Variasjoner i mengdene av stabile isotoper forekommer naturlig i planter, dyr, bergarter, fossiler og vann.

De stabile isotopene måles med et spesialisert massespektometer. Bill Hagopian, senioringeniør, forklarer hva de gjør:

– I laboratoriet separerer og måler vi de stabile isotopene i elementene ved å bruke et massespektometer spesialisert for stabile isotoper. Forholdet mellom ulike isotoper kan gi verdifull informasjon som ikke kan tas ut med andre metoder. Det gjør at vi kan følge isotopene gjennom geologiske og biologiske systemer slik som planter, menneskekroppen og større systemer som det globale karbon-, nitrogen- og vannsyklusene.

– Vi kan til og med spore endringer gjennom geologisk tid. Det er faktisk så mange anvendelser av stabile isotoper innen geologi alene at det ville være vanskelig å liste dem alle her.

Han har laget 5 filmer tilgjengelige på YouTube som forklarer hva de gjør og bruk av stabile isotoper som verktøy innen forskning. Den første filmen 'Introduction to stable isotopes and the CLIPT lab' kan du se under.

Produktive og interessante år

Grunnlegger og leder av CLIPT-lab er Anne Hope Jahren. Sammen med Bill Hagopian kan hun se tilbake på flere spennende og produktive år. Hun oppsummerer hva de har oppnådd til nå: 

– Denne måneden markerer eksakt 3 år siden CLIPT-laboratoriet åpnet for analyser. Mesteparten av arbeidet til nå har blitt utført for CEED og IBV, som også støtter laboratoriet økonomisk. CEED har betalt for utgifter til flytting tilbake i 2017 og lønnsmidler, mens IBV har betalt for nytt utstyr samt de holder lokaler.

Laboratoriet har støttet studentarbeider ved Institutt for geofag, biovitenskap og flere andre. Eksempel på studentprosjekter er disse to: Linking climatic changes and North Atlantic volcanism, og Ecological implications of organic carbon. Laboratoriet har i tillegg tjent forskere ikke bare fra UiO, men også andre norske forskningsinstitusjoner.

– Laboratoriet har vært åpent og produktivt gjennom covid-nedstengningen, og vi fortsetter å ønske nye prosjekter velkommen, avslutter Jahren.

Kort oversikt over CLIPT-labs aktiviteter og prestasjoner:

  • Åpnet i april 2018, og har til nå utført 5400 analyser
  • 21 aktive prosjekter i samarbeid med 17 forskere (11 på UiO og 6 eksterne)
  • Artikler gjennomført som medforfatter (4 totalt)
  • Artikler forfattet innen CLIPT laboratoriet (7 totalt)
  • Andre artikler der isotopdata fra CLIPT-lab er brukt (3 totalt)
  • Studentoppgaver som har brukt data fra CLIPT-lab (6 MSc / 1 Ph.d.)

Merk: CLIPT laboratoriet har en lang forhistorie før den ble flyttet til UiO i 2017. Den ble opprettet ved The Georgia Institute of Technology (USA) av Anne Hope Jahren tilbake i 1996, og har siden blitt drevet fra The Johns Hopkins University (USA) og University of Hawaii (USA) før den ble etablert ved Universitetet i Oslo.

Om CLIPT-lab:

Fem filmer kan sees på YouTube om CLIPT-lab og metoder som benyttes i laboratoriet – Filmene er laget av Bill (William) Hagopian, CEED, Institutt for geofag, UiO. © Bill Hagopian