Image
Trepigget stingsild

Trepigget stingsild er en art som tilsynelatende har endret seg lite i løpet av 13 millioner år, forteller Kjetil Lysne Voje. Illustrasjon: Alexander Francis Lydon, Wikimedia Commons.

Stort ERC-stipend om evolusjon til Kjetil Lysne Voje

Kjetil Lysne Voje har fått støtte fra Det europeiske forskningsrådet. Han vil undersøke mekanismene bak evolusjonære endringer på ulike tidsskalaer.

Kjetil Lysne Voje har fått et ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet. Foto: Unni Vik/UiO

Kjetil Lysne Voje er en av de fire UiO-forskerne som 3. september fikk tildelt såkalte Starting Grants fra Det europeiske forskningsrådet. Det var i alt sju tildelinger til norske forskere.

- Dette er en veldig gledelig nyhet! Bak disse fire prestisjetunge tildelingene ligger det enormt arbeid fra våre talentfulle yngre forskere og langsiktig strategisk arbeid fra hele UiO, sier rektor Svein Stølen til UiO.no.

Forskning på ulike skalaer

Å sammenligne observasjoner gjort på én skala med fenomener observert på en helt annen skala, er en utfordring innen mange vitenskaper.

– Et eksempel fra evolusjonsbiologien er hvor raskt arter endrer seg på forskjellige tidsskalaer. Det er ikke uvanlig å observere svært raske endringer i nålevende arter, samtidig som studier av fossiler viser at arter som oftest endrer seg svært lite over millioner av år, forklarer Voje.

Han er forsker ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Institutt for biovitenskap på UiO.

Finker forandres, stingsild er stabile

Raske evolusjonære endringer hos nålevende arter er for eksempel blitt observert når deres levemiljø endrer seg mye. Et eksempel er evolusjon av nebbstørrelse hos finker på Galapagos.

– Finkenes nebbstørrelse avgjør hvilke frøtyper som fuglene best kan nyttiggjøre seg. Hvilke frøtyper det er mange av, avgjøres blant annet av mengden nedbør. I år med mye tørke på Galapagos, har det vært mer mat tilgjengelig for finker med små nebb. Dette har igjen forårsaket en rask reduksjon av nebbstørrelsen til finkene, forklarer Voje.

– Et eksempel på en art som tilsynelatende har endret seg lite gjennom et langt tidsrom, er den marine arten trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus). 13 millioner år gamle fossiler av denne fiskearten er praktisk talt identiske med trepigget stingsild som den dag i dag svømmer rundt i fjæra, tilføyer Voje.

Vil utvikle nye verktøy

Det er blitt utviklet sofistikerte metoder og modeller for å studere hvordan evolusjon foregår over en håndfull generasjoner. Vojes prosjekt vil undersøke hvorvidt de samme modellene som fungerer godt på korte tidsskalaer, kan brukes til å forstå også evolusjonære endringer på lengre tidsskalaer.

– Målet med prosjektet er å utvikle en mer helhetlig forståelse av evolusjonære endringer på tvers av ulike tidsskalaer og å avdekke eventuelle hull i vår forståelse av hvordan arter endrer seg over ulike tidsrom, kommenterer Voje.

De vil benytte seg av teori og empiri fra både evolusjonsbiologi og paleontologi. Data fra både nålevende arter og fossiler vil bli analysert i et nytt statistisk verktøy som vil utvikles som en del av prosjektet. De vil også benytte seg av maskinlæring for å samle inn tilstrekkelig detaljerte data fra fossiler for å teste spesifikke hypoteser for hvordan evolusjon foregår.

Stipend til unge forskere

Det nye stipendet er et såkalt ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Ordningen er etablert for å støtte forskere som er tidlig i sin karriere og som allerede har levert fremragende forskning som gjør at de kan bli fremtidige forskningsledere.

Kjetil Lysne Vojes prosjekt heter «Dissecting the paradox of stasis in evolutionary biology» (Rocks-Paradox). Stipendet fra ERC er på 1,5 millioner euro.

Oppslagsillustrasjonen: Av Alexander Francis Lydon - British fresh water fishes, Public Domain.

Kontaktperson:

Forsker Kjetil Lysne Voje, Institutt for biovitenskap og CEES

Mer om ERC-tildelingen:

UiO.no Aktuelt: UiO-suksess i Det europeiske forskningsrådet. Publisert 03.09 2020

Khrono: Hun er en av sju unge forskere i Norge som får prestisjetungt stipend. Publisert 03.09 2020

Les mer på Titan.uio.no:

Neida, nye arter dannes ikke alltid plutselig. Publisert 5. mai 2020

Alle arter endrer seg, også krokodillen. Publisert 30. november 2016