Image
""

Tilgang til rent drikkevann er en av FNs menneskerettigheter. Foto: Colourbox

Kampen om ferskvannet

Ferskvann har lenge blitt sett på som en ubegrenset ressurs. Men hva skjer når vann ikke lenger er tilgjengelig for alle?

Artikkelen er skrevet av Julie Marie Følstad

Ferskvann er livsviktig for det meste av livet på jorda. Vi er avhengige av ferskvann for både helse, sanitærforhold, industri, jordbruk, transport og energiproduksjon.

Selv ikke morgenrutinen din ville vært mulig uten om ferskvannet. Dusj, tannpuss, dobesøk og morgenkaffen. Doer er forskjellige, men du kan regne med at det koster omtrent seks liter vann å gjøre det fornødne.

Tatt i betraktning at ditt anbefalte dagsinntak ligger på 2–2,5 liter vann, så koster det jo ganske mye å gå på do. Men hva så? Hele 71 prosent av jordas overflate er jo dekket av vann.

Dessverre er det saltvann, som i stor grad er uegnet for oss, som utgjør 97 prosent av alt vannet på kloden – bare 3 prosent er ferskvann.

""
Julie Marie Følstad er masterstudent ved Institutt for biovitenskap. Artikkelen er skrevet som en del av formidlingskurset MNKOM.

Vannet var her først

Alt vannet som er her nå, var her før mennesket. Vi vet med andre ord ikke hvordan vi lager mer vann.

Ferskvann finnes i innsjøer, vassdrag, regn, isbreer og i permanent snø. Det meste av ferskvannet på jorda er frosset i isbreer og på polene. Ifølge Store norske leksikon er bare 0,3 prosent av ferskvannsreservene lett tilgjengelig i elver og innsjøer.

Med befolkningsvekst, urbanisering, globalisering og ikke minst klimaendringer, har presset og etterspørselen etter ferskvann økt drastisk det siste århundret.

Tilgang til rent drikkevann er en av FNs menneskerettigheter, men likevel klarer vi ikke å fordele det slik at det blir nok til alle. Vannmangelen merkes allerede flere steder i verden, og den blir bare verre og verre.

Cape Town gikk nesten tom for vann

Vi mennesker overlever ikke mer enn tre–fire dager uten ferskvann. I 2018, etter flere år med tørke, stod Cape Town ved terskelen til «Day Zero». 3,6 millioner innbyggere gikk nesten helt tom for vann. Ekstreme tiltak for vannbevaring og mye regn gjorde at de unngikk «Day Zero» – inntil videre.

Land som i utgangspunktet er tørre, blir nå tørrere. Dette merkes blant annet i Australia der de sliter med tørke av økende omfang. Her blir vannet ekstra dyrt i de stadig lengre tørkesesongene, og stadig flere bønder ser seg nødt til å selge gårdene sine.

Vannstress skaper splid i befolkningen. I Syria brukes vann som et våpen av både regjeringshæren og opposisjonsgruppene, skriver Aftenposten. Vannet gir makt. Den som har kontroll over vannet, har de også makt over befolkningen. Dette viser vannets sanne verdi. Vannet er uvurderlig.

Kan avsalting være løsningen?

Avsalting skjer naturlig når solen varmer opp saltvann slik at vanndamp stiger opp i atmosfæren og kommer ned som regn. Denne prosessen kan også gjenskapes ved det som kalles revers osmose.

Osmose er transport av vann gjennom en halvgjennomtrengelig hinne. Vann streber alltid etter å gå fra lav til høy konsentrasjon av oppløste stoffer. Slik kan det jevne ut konsentrasjonsforskjeller. Revers osmose bruker trykk til å tvinge vannmolekylene, som egentlig ønsker å bli med saltet, til å heller gå bort fra saltet. Og slik får vi deilig ferskvann i den ene enden og ekstremt konsentrert saltvann i den andre.

For hver liter ferskvann som produseres, sitter man også igjen med 1,5 liter med ekstremt salt vann. Dette biproduktet slippes ut i havet. Det er tyngre enn vanlig saltvann på grunn av sitt høye saltinnhold. Derfor synker det ned til havbunnen hvor det kveler planter og dyr.

Revers osmose er verken særlig energieffektivt eller miljøvennlig ennå, men kan være ridder i gyllen rustning for steder hvor det ikke finnes andre alternativer.

Dagens kaffe er morgendagens kaffe

Lar du krana renne litt for lenge når du tar oppvasken? «Waste water», eller på godt norsk avløpsvann, må det snakkes mer om. Det høres nok lite fristende ut å drikke resirkulert avløpsvann. Men vann er jo egentlig bare to hydrogenmolekyler bundet sammen med et oksygenmolekyl.

Om vi tar bort alt av bakterier, virus, hormoner og æsj fra avløpsvannet, så sitter vi igjen med H2O. Det finnes nemlig teknologi og infrastruktur som kan rense avløpsvann slik at det kan brukes til både jordbruk, vanning av grøntområder og til og med i kaffen din.

På den internasjonale romstasjonen ISS har dagens kaffe vært morgendagens kaffe helt siden 2009.

Kilder:

Edward Jones mfl: The state of desalination and brine production: A global outlook. Science of the Total Environment, mars 2019.

Edson de Oliveira Vieira: «Integrated Water Resources Management: Theoretical Concepts, Basis, Responsibilities, and Challenges of IWRM». I Vieira mfl: Integrated Water Resource Management. Springer, Cham 2019.

Valladares Linares mfl: Life cycle cost of a hybrid forward osmosis – low pressure reverse osmosis system for seawater desalination and wastewater recovery. Water Research, januar 2016.