Roy Larsen

Fikk de banebrytende ideene i studietiden

I BIRKELANDS SPOR: Kreftmedisin-gründer Roy Larsen lot seg inspirere av Axis Shields og andre bioteknologiselskaper på 90-tallet.

Etter at doktorgraden ved UiO var avlagt, ble Roy Larsen nærmest headhuntet til en postdoktor-stilling ved Duke University i Nord-Carolina. Da han vendte hjem derfra for 20 år siden, startet han Algeta sammen med en av sine rådgivere, Øyvind Bruland.

Selskapet utviklet blant annet kreftmedisinen Xofigo og ble solgt til farmasigiganten Bayer for 18 milliarder kroner.  Xofigo produseres i dag på Kjeller og selges over hele verden.

Siden har Larsen og Bruland også startet Nordic Nanovector, som er notert på Oslo Børs, og Oncoinvent. Også disse selskapene utvikler kreftmedisiner basert på radioisotoper.

i birkelands spor

Roy Hartvig Larsen (54)

UiO-bakgrunn: Cand. scient. i 1990, dr. philos. i kjemi i 1994.

Innovasjonsaktivitet: Kreftmedisin-selskapene Algeta, Nordic Nanovector og Oncoinvent.

Stilling: Styreleder i Oncoinvent, oppfinner og gründer gjennom eget selskap.

........

I år er det 150 år siden fysikkprofessor Kristian Birkeland (link is external)ved UiO ble født og 100 år siden han døde.

Birkeland utviklet kunstgjødsel, som trekkes fram som Norges viktigste oppfinnelse og dannet grunnlaget for etableringen av Norsk Hydro.

Flere med bakgrunn fra realfag og teknologi ved UiO har fulgt "i Birkelands spor" og skapt innovasjoner og bedrifter.

Titan.uio.no har stilt ti spørsmål til ti av de fremste innovatørene.

1) Hva var bakgrunnen for ditt utdanningsvalg, hvorfor kjemi?

Jeg tenkte først å bli ingeniør innen mekanikk. Men da jeg var i militæret som 18-19-åring, brukte jeg mye tid i biblioteket. Jeg kom over en amerikansk bok om biokjemi, der det sto at det var et område som ville vokse mye framover. Det gjorde at jeg endret tankegangen.

Jeg utdannet meg først til kjemiingeniør ved NKI, så tok jeg resten av cand.scient.-graden ved Kjemisk institutt ved UiO og siden doktorgrad i kjernekjemi.

2) Hva var det viktigste du lærte under utdanning/forskningen ved UiO?

Under doktorgradsarbeidet lærte jeg å bli selvstendig. Selv om jeg hadde gode rådgivere, måtte jeg selv styre forløpet, bygge opp doktorgraden og skaffe nødvendig infrastruktur ved UiO og Radiumhospitalet.

Slik lærte jeg også å forholde meg til mennesker med ulike personlige egenskaper og sterk faglig kompetanse og å knytte til meg et nettverk av kunnskapsrike mennesker.

3) Hvorfor ble du gründer?

Allerede mens jeg leste i biokjemiboka på biblioteket i militæret, lå det i bakhodet at jeg ønsket å starte en bedrift. LifeScience og bioteknologi var i sin spede start på begynnelsen av 90-tallet. Det var en umoden industri. Men et selskap som Axis Shields var en stor inspirasjon i denne tiden.

Samtidig møtte jeg rollemodeller innen forskning på bruk av radioisotoper og antistoffer innen kreftbehandling. Min kompetanse innen kjernekjemi kom til god nytte.

4) Hvordan kom du på ideen?

Antistoffer, som er sentrale i Nordic Nanovector, jobbet jeg med allerede under hovedfagsstudiene. Og ideen til Algeta-medisinen Xofigo kom mens jeg jobbet med doktorgraden. Jeg kom over en artikkel om fordeling av en bestemt radioisotop i hund. Jeg tenkte da at en annen isotop kunne ha egenskaper som ville gjøre kreftbehandlingen av mennesker mer målrettet.

Roy Larsen

Roy Larsen foran de tidligere lokalene til hans første startup Algeta, som nå er en del av Bayer. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

5) Hva er din viktigste innovasjon?

Så langt er det Xofigo. Den har brøytet vei for kreftmedisiner basert på radioisotoper. Den selger godt i verdensmålestokk og har gitt pasientene bedre livskvalitet og overlevelse. Den er også smertelindrende og hindrer skader i skjelettet.

Men det skjer lovende ting i de andre to selskapene også. Nordic Nanovector er i klinisk fase II utprøving av kreftmedisinen Betalutin. Vi har også positive dyredata på medisinene som Oncoinvent utvikler.

6) Hva/hvem har hatt størst betydning for din suksess?

Det er min medoppfinner og rådgiver Øyvind Bruland. Han har ikke minst vært veldig viktig i kraft av at han er lege. Den medisinske faglige tyngden har gjort det enklere å få med andre leger og å skaffe kapital. Han har dessuten et stort nettverk av andre leger som kan kjøre kliniske studier. Vi har en gunstig kombinasjon av fag og utfyller hverandre.

Vil du ha flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.

7) Hvilke erfaringer du har gjort vil du dele med andre?

At det er viktig å jobbe tålmodig og langsiktig. Man bør også ha en evne til nettverksbygging og ikke være redd for å få med seg andre. Det gir større gjennomslagskraft at det er flere på laget. Det trengs for å kunne selge inn prosjektet til myndigheter og investorer.

8) Hvordan bør universiteter/forskningsmiljøene stimulere til mer innovasjon blant studenter og forskere?

Det bør innføres et obligatorisk kurs i realfagene hvor studentene også lærer om gründervirksomhet og det å tenke kommersielt. Studentene bør få en både en positiv og kritisk holdning til dette. Et kurs på hovedfagsnivå med innføring i slik tenkning hadde gjort seg, gjerne også tidligere i studieløpet.

Selv tok jeg et helgekurs i gründervirksomhet i USA, mens jeg var postdoktor der. Jeg leste også endel litteratur rundt det å bygge en forretningsplan.

9) Hvilken type innovasjon blir Norges neste «oljeeventyr»?

Oljeeventyret vil vare i mange år ennå. Jeg tror ikke på én enkelt bransje, men et mangfold av bransjer. Vi bør ha flere bein å stå på når oljealderen ebber ut.

Jeg tror teknologi er et av de viktigste svarene. Vi har opparbeidet et godt teknologimiljø ikke minst innen offshore, men også i andre teknologisektorer ikke minst bioteknologi. Fiskeri og havbruk er en annen bransje som kommer til å spille en viktig rolle.

10) Hva vil du råde forskere/studenter med en gründer i magen til å gjøre?

Det er viktig å veie prosjektet de tenker på. Det handler om å sjekke patenteringsmuligheter og gjøre markedsanalyser. Så er det bare sette i gang, stå på og jobbe. Man må være tålmodig og være villig til å jobbe med lav lønn en lang periode.

Det er lurt å søke opp ressurspersoner og kompetansemiljøer å spille på lag med, som for eksempel kommersialiseringsenheten på universitetet. Være kreativ i arbeidet med å knytte til seg miljøer.

Mer på Titan.uio.no:

Les om andre som har fulgt "I Birkelands spor"