Ny fart i livsvitenskapssatsingen

Som de fleste har fått med seg har Kjemiprofessor Carl-Henrik Gørbitz blitt tilsatt som direktør for UiO:Livsvitenskap med oppstartdato 1. august 2018. Utover høsten vil han blant annet lede prosessen for konvergensmiljø II, slik jeg ledet prosessen for konvergensmiljø I da jeg var nytilsatt direktør.

Konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper innen livsvitenskap

I 2016 vedtok styret for satsingen å opprette såkalte konvergensmiljø (KM). Målet var å etablere tverrfaglige forskningsgrupper – gjerne med radikal tverrfaglighet – der både MedNat- og HumSam-grupperinger er representert. Etter en høst med speed-dating, skisser og fulle søknader som ble vurdert av et internasjonalt ekspertpanel, kulminerte prosessen med at styret oppnevnte de syv søkergruppene ekspertene rangerte på topp til Konvergensmiljø våren 2017 med oppstart høsten 2017. Hver av miljøene har fått 3-4 KD-stillinger samt driftsmidler, og mange grunnenheter har også bidratt med betydelige egenandeler til denne satsingen. 

Selv om det er for tidlig å evaluere om KM-I har vært en suksess har styret gjort seg noen tanker om KM-II prosessen. Ett av målene med KM var å involvere forskningsmiljøer på HumSam-siden i livsvitenskapssatsingen og et annet var å stimulere til mer innovasjon. Men når vi ser på de syv etablerte KM er det relativt lite HumSam og de fleste prosjektene ligger nok ikke mye høyere på en innovasjonsskala enn for eksempel MNs egne endringsmiljø. Det er kanskje ikke naturlig å kreve mer HumSam og mer innovasjon av alle, og i mange tilfeller vil de to kravene trekke i hver sin retning. Kanskje det skal være forskjellige kategorier, eller ”tracks” på KM. Dette og andre forslag vil stryet etter hvert ta stilling til, men vi vil også høre hva forskerne ved UiO mener. Derfor kjøres en ny runde med ”Informasjons- og innspelsmøte om finansiering av nye konvergensmiljø” nå i slutten av mai. Her vil både Carl-Henrik jeg delta, førstnevnte som påtroppende direktør og sistnevnte som tidligere direktør, nåværende styreleder. De som er interessert kan melde seg på en av dagene.

Detaljprosjektering av bygg

Etter forprosjekt, skisseprosjekt og kvalitetssikring i to runder er bygget nå inne i detaljprosjektering. Første spadetak skal tas i 2019 og alt skal være innflyttingsklart i 2024. Men hva skal bygget egentlig inneholde? Selv om livsvitenskapsbygget blir stort er det klart at ikke all livsvitenskapsforskning ved UiO får plass i bygget. Kjemi og Farmasi vil fylle omtrent halvparten, og Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) ca. 15 %. I tillegg kommer en rekke kjernefasiliteter, midlertidige satsinger, samhandling med næringsliv osv. Det nye rektoratet har begynt å sparke i gang prosesser for å komme frem til de beslutningene i tide. Dette vil også vedgå mange på MN utover de to instituttene nevnt over og vi må også kjøre tilsvarende prosesser på fakultetsnivå, både for å levere de vi skal oppover, men også for å sikre at MN og UiO får mest mulig ut av bygget. For de som er interessert i å vite mer om bygget og de planen rektoratet har er det bare å melde seg på allmøtet om dette 23. mai.