Image
Scott Stern i ivrig driv under OsloLifeScience konferansen 16 februar

Scott Stern i ivrig driv under OsloLifeScience konferansen i går

UiO:life science - OsloLifeScience - refleksjoner dagen derpå

Da har jeg en ledig time på morgenkvisten, før verden går videre. Styremøte i NFRs Divisjon for Vitenskap er dagens agenda. Før det nyter jeg gårsdagens OsloLifeScience konferanse i retrospekt. Jeg håper vi, om noen år, vil se tilbake på gårsdagen som et tidsskille. Det er grunnlag for å håpe det.

Hva hørte og så jeg i går? Vel, først og fremst at UiO er en stor og viktig samfunnsaktør populert av ansatte med stor vilje, samfunnsengasjement og trøkk. Vi viste frem et lite knippe av våre forskning og undervisningsprofiler, og jeg fikk innimellom gåsehud av deres presentasjoner. Vi kunne vist så mange flere, inkludert senterledere som Ludvig Sollid, Nils Christian Stenseth, Ole Andreassen og Harald Stenmark. Vi valgte å vise frem andre profiler i gårsdagens møte, med viten og vilje. Ikke fordi våre senterledere ikke er viktige, for det er de selvfølgelig, men for å vise mangfoldet i institusjonen og spennet i problemstillinger som studeres. Ikke minst viste vi fremtiden. Det talenttilfanget UiO har er verdt å merke seg!

Gårsdagen tydeliggjorde også at vi ikke er alene. Det er mange som gledet seg over en satsning som skal være viktig for Universitetet, men ikke bare for Universitetet. Vi har mange store og sterke komplementære partnere, og vårt mål er at satsningen skal være viktig også for disse. De trenger oss, og vi trenger dem.

OUS er soleklart den største og viktigste partneren. Samspillet er sterkt og godt. Mener at tallet 250 ble nevnt i går; vitenskapere med hovedstilling på OUS og Ahus, men med professor II tilknytning til Institutt for klinisk medisin. Samspillet med OUS må stå sentralt også i fremtiden.

NMBU er en annen viktig aktør, og jeg gleder meg til å delta på et stort strategiseminar for NMBUs ledelse allerede fredag. Der blir tema samhandling. Mange mulige tema, men kanskje er antibiotikaresistens det mest åpenbare? Her henger human helse tett sammen med dyrehelse, og behovet for tverrfaglighet er stort. Hvorfor reduseres bruken av antibiotika i Sverige, mens den øker i Norge? Folkehelseinstituttet er en annen naturlig partner i et slikt samspill.

Når vi straks begynner å planlegge neste års konferanse som både vil ha en politisk/forskningspolitisk profil, og en stor faglig komponent, så må våre samarbeidspartnere inkluderes og engasjeres. Oslo-områdets store totale kompetanse må samspille.

Næringslivsklusterne er andre samarbeidspartnere vi setter stor pris på, og hvor samspillet kan utvikles videre. Oslo Cancer Cluster er en stor og viktig aktør med nybygg og inkubator. OsloTech, Inven2 og OsloMedTech er andre viktige aktører, og det er verdt å merke seg at disse er i ferd med å etablere en ny inkubator i Forskningsparken. Innovasjon og entreprenørskap fra studenter og ung forskere har et stort potensiale. Det ser vi i StartUpLab som i stor grad retter seg mot IKT. En tilsvarende enhet for bioteknologi, medisinsk teknologi og helse vil bli viktig.

Innovasjonsplatformen vi har initiert skal utvikles videre. Viktigere enn noe er å understøtte en sterkere kultur for innovasjon og entreprenørskap ved UiO, og her er samspillet med Inven2, nordens største TTO som er i stadig utvikling, svært viktig. Gårsdagen viste, håper jeg, det vi selv mener vi vet - nemlig at det er et stort potensial i hele bredden av Universitetets totale faglige aktivitet.

Jeg merket meg også at Scott Stern fra MIT var opptatt av at de enkelte medarbeiderne må ta eierskap til en satsning av denne arten. Dette kan ikke trykkes topp-down uten samtidig at det skapes engasjement bottom-up. At Scott Stern så hadde merket seg at mange tok eierskap og litt av æren for satsningen og den prosessen vi har hatt frem til nå, var gledelig. Jeg er overbevist om at Sterns tanke om nødvendigheten av bottom-up er korrekt. Jeg er også overbevist om at Sterns observasjon av at mange tar eierskap er korrekt. Mange tar et eierskap til satsningen, og det er det også grunn til. Det er mange som har bidratt til at vi er hvor vi er i dag. Ikke minst alle våre gode vitenskapere; grunnmuren vi skal bygge videre på.

Og til slutt; studentene. Høydepunktet - unnskyld dere andre - under kveldens middag, var en fantastisk inspirerende tale fra Studentparlamentets leder og styremedlem i UiO:livsvitenskap, Julie Sørlie Paus-Knudsen. Vi må se forskning og undervisning sammen, vi må utnytte potensialet i studentmassen og vi må ikke minst gi de kommende generasjoner den ballasten de må ha for å ta kunnskap i bruk til samfunnets beste. Det viktigste vi gjør er tross alt å utdanne de kommende generasjoner.

Tusen takk til alle som har bidratt til arrangementet, og til alle som deltok i en fullsatt Aula eller via direktesendingen på nettet. Hele konferansen legges i dag ut på UiO:livsvitenskaps nettside. Lista er lagt høyt. Nå skal vi levere!