Image
professor trygve helgaker

Professor Trygve Helgaker. Foto: Elina Melteig

Trygve Helgaker valgt inn i Kungliga Vetenskapsakademien

Professor Trygve Helgaker ved Kjemisk institutt er valgt inn i Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.

Kungliga Vetenskapsakademien er en frittstående svensk institusjon med formål å fremme vitenskapene og styrke deres innflytelse i samfunnet.

Helgaker er leder av Hylleraas-senteret ved UiO. I omtalen på nettsidene til Kungliga Vetenskapsakademien står det blant annet at Helgaker er «en ledende ekspert på praktisk talt alle typer kvantekjemi og dets anvendelse for beregning av molekylære egenskaper og fenomener. Han er dessuten en av de forskerne som har vært med å utvikle det velkjente kvantekjemiprogrammet Dalton og en av forfatterne bak boken «Molecular Electronic Structure Theory», en slags bibel for kvantekjemikere» (fritt oversatt fra svensk). På nettsidene nevnes også Helgakers store bidrag til tetthetsfunksjonalteori og molekyldynamikk, der den klassiske mekanikken knyttes direkte til kvantekjemien.

Helgaker er en av få i Norge som har fått midler fra forskningsrådet til å drive et Senter for fremragende forskning (SFF) to ganger: CTCC og deretter Hylleraas-senteret. Han har også hatt et ERC Advanced Grant.

Til Titan.uio.no sier Helgaker følgende om medlemskapet: 

— Jeg ble glad, -det er klart det er knyttet en prestisje til å være medlem, og det er selvfølgelig en anerkjennelse av eget arbeid. 

Et medlemskap i Kungliga Vetenskapsakademien betyr at Helgaker får anledning til å delta på akademiets møter i Stockholm. For å bli medlem må man først nomineres og deretter velges av medlemmene blant de nominerte. 

Å bli tilbudt et medlemskap i det svenske vitenskapsakademiet er et trangt nåløye — det er kun 6 andre nordmenn av totalt 175 utenlandske medlemmer. 

Fra før leder Helgaker kjemigruppen ved Det Norske Videnskaps-Akademi.

Les mer om Helgakers forskning på titan.uio.no: 

Datakraft gir forskerne bedre intuisjon og flere ideer

Forskere ved Hylleraas-senteret jakter på kjemiens hellige gral